2022-04-14

Twoja firma się rozwija i chcesz w wygody sposób planować wydatki pracowników? Od teraz możesz zamawiać karty kredytowe i obciążeniowe online w serwisie iPKO biznes.

  • Możesz nadać indywidualne limity na kartach dla poszczególnych pracowników
  • Żeby zamówić kartę kredytową lub obciążeniową w iPKO biznes, potrzebujesz uprawnienia od administratora, czyli przedstawiciela firmy

Kartami online mogą zarządzać przedsiębiorstwa oraz samorządy, które mają konto w PKO Banku Polskim i przychodu powyżej 30 mln zł.

Sprawdź Opłaty i prowizje w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim dla klientów rynku korporacyjnego.

karty kredytowe

karty obciążeniowe