2021-06-30

Na początku lipca zyskasz możliwość zarządzania swoimi inwestycjami w serwisie internetowym iPKO – wystarczy, że  masz przynajmniej jeden rachunek inwestycyjny połączony z kontem osobistym w PKO Banku Polskim.

Jeżeli Twój rachunek inwestycyjny nie jest jeszcze połączony możesz to zrobić zarówno z PKO supermaklera, jak i iPKO (wtedy swoje inwestycje zobaczysz w iPKO w kolejnym dniu roboczym).

Poznaj nowości!

 • zobacz listę wszystkich swoich rachunków/rejestrów, do których masz dostęp w Biurze Maklerskim, 
  Rachunek inwestycyjny
 • przejdź do informacji o aktywach na danych rachunkach/rejestrach wraz z wyceną online. Teraz  możesz też składać zlecenia na instrumenty finansowe dostępne w ramach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na instrumenty z giełd zagranicznych (np. akcje i ETF)
  Aktywa na rejestrze
 • skorzystaj z opcji szybkiego składania zleceń, podglądu notowań giełdowych oraz możliwości zapisu w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO)
 • możesz dodawać dodatkowe konta do przelewów z rachunków inwestycyjnych - w tym kont walutowych, co umożliwi np. szybki przelew walut np. z otrzymanych dywidend od spółek zagranicznych i przewalutowanie ich na PLN w Kantorze internetowym w iPKO
 • prosto zasil rachunek - wystarczy wskazać konto i kwotę przelewu
  Zasil rachunek
 • jeżeli masz detaliczne obligacje skarbowe, zyskasz ich podgląd oraz szybkie przejście do serwisu transakcyjnego w którym możesz zlecić zakup, zamianę i przedterminowy wykup
 • nadal możesz również przejść do serwisu internetowego PKO supermakler bez dodatkowego logowania.

Żeby przejść do swoich inwestycji w iPKO, wybierz kolejno: Moje produkty – Inwestowanie – Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie