2024-02-23

Od 1 kwietnia 2024 r. zmieniamy Regulamin rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw

Co się zmienia?

  • Dodaliśmy postanowienia dotyczące nowego produktu – rachunku lokaty terminowej Lokata premium
  • Dodaliśmy postanowienia obligujące naszych klientów do udzielania informacji, w tym o strukturze podmiotowej posiadacza rachunku, które jesteśmy zobowiązani przekazać do Narodowego Banku Polskiego zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim
  • Poszerzyliśmy definicję aplikacji mobilnej o aplikację iPKO biznes
  • Dodaliśmy nowe narzędzie autoryzacji dla serwisu iPKO biznes – token sprzętowy
  • Usunęliśmy dane rejestrowe z definicji naszego banku i uregulowaliśmy sposób informowania klientów o zmianie danych banku

    Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.

Co dalej?

  • Jeśli zgadzasz się z tymi zmianami, nie musisz nic robić
  • Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz zgłosić sprzeciw wobec zmian lub wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania tego powiadomienia

 

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym doradcą lub zadzwoń na +48 81 535 66 60 – opłata zgodna ze stawką operatora.