2017-02-22

- czyli od czego zacząć bankowanie przez internet?

Serwisy: SKO i PKO Junior to nowoczesne narzędzia internetowe służące dzieciom głównie do planowania oszczędzania oraz wydatków. Dzięki serwisom najmłodsi zdobywają praktyczne umiejętności związane z zarządzaniem budżetem oraz obsługą rachunku bankowego przez internet.

Od czego zacząć edukację w tym zakresie? Od ustawienia dobrego hasła!

Hasło musi być łatwe do zapamiętania dla dziecka, ale nieoczywiste dla osoby postronnej. Trudne do złamania hasło m.in.:

  1. Zawiera przynajmniej 8 znaków, małe i wielkie litery, cyfry i znaki specjalne
  2. Jest różne od loginu
  3. Nie zawiera imion, nazwisk czy innych osobistych informacji (np. daty urodzenia)
  4. Nie zawiera popularnych, łatwych do odgadnięcia ciągów znaków (np. 12345)
  5. Nie składa się ze słów występujących w słownikach
  6. Jest unikatowe – nie jest przez nas używane w innych serwisach

Dla przykładu:
Wybierz frazę, która ma dla Ciebie znaczenie, np.: Urodziny mojego taty są 10 lipca 1975. Na podstawie tej frazy można utworzyć hasło: Umts10/lip,5.

Warto pamiętać, żeby modyfikować hasło nie rzadziej niż co 30 dni. Nowe hasło powinno być różne od poprzedniego hasła. Nie powinno być prostą modyfikacją 10 haseł stosowanych wcześniej. Zmiana hasła jest konieczna również wtedy, gdy obawiamy się, że ktoś poznał nasze dotychczasowe hasło.

Dlaczego to ważne? Hasło chroni przede wszystkim środki zgromadzone na rachunku, ale również nasze dane osobowe wprowadzone do serwisów. Utrwalanie dobrych nawyków związanych z bankowaniem przyda się dzieciom w ich późniejszym, dorosłym życiu.