2015-06-19

Pamiętaj, Twoje dane logowania powinny być znane tylko Tobie, nie zapisuj ich w przeglądarkach,
sprawdzaj adres strony logowania oraz ikonę kłódki w oknie przeglądarki (symbolizuje poprawność certyfikatu bezpieczeństwa).

Dbając o najwyższy poziom zabezpieczeń Twojego konta, zablokowana została możliwość zapamiętywania danych logowania do Twojego konta w przeglądarkach internetowych.
Oznacza to, że logując się do serwisu iPKO wymagane jest każdorazowe wpisanie danych logowania:

  • numeru klienta lub przyjaznego loginu – Ty wybierasz, czego chcesz używać; numer klienta to ciąg cyfr, który otrzymujesz na umowie otwarcia i prowadzenia rachunku w PKO Banku Polskim; przyjazny loginnadajesz samodzielnie w serwisie iPKO, wystarczy, że zalogujesz się do swojego konta i wybierz:
    - Ustawienia -> Kanały dostępu -> Zdefiniuj login – korzystając z nowego iPKO https://www.ipko.pl/nowe/
    - Dostęp -> Zarządzaj loginem -> Zdefiniuj login – korzystając z dotychczasowego iPKO https://www.ipko.pl/
  • hasła – nadanego przez Ciebie samodzielnie w trakcie aktywacji serwisu lub późniejszych zmian.

Jeśli chcesz, możesz korzystać z dodatkowego elementu wzmacniającego bezpieczeństwo logowania hasła z tokena. Aby go używać konieczne jest aktywowanie i stosowanie tokena, jako narzędzia potwierdzającego zlecenia. Więcej o tokenie  

Postaw na wygodę logowania ustalając w serwisie iPKO łatwiejszy do zapamiętania własny przyjazny login, zamiast logowania numerem klienta.

Kluczowe zalety korzystania z przyjaznego loginu:

  • nie musisz pamiętać ciągu 8 cyfr nadanych przez Bank przy każdym logowaniu do Twojego konta – łatwiej zapamiętać własny login,
  • unikniesz potrzeby zapamiętywania w swoim komputerze, czy przeglądarce Twojego numeru, zwiększając bezpieczeństwo dostępu do Twojego konta,
  • w dowolnym momencie, podobnie jak w przypadku hasła, dokonasz zmiany loginu – w przypadku pojawienia się wirusa na Twoim komputerze takie działanie jest zalecane.

Zaloguj się do konta i ustaw przyjazny login już dziś: https://www.ipko.pl/nowe/ lub https://www.ipko.pl/