2016-08-31

Od 16 września 2016 r. logowanie do serwisu internetowego iPKO będzie się odbywało w dwóch krokach (w pierwszym podasz swój numer klienta lub login, a w drugim – hasło) i zostanie zabezpieczone dodatkowym elementem – obrazkiem, który wybierzesz samodzielnie i który będzie dodatkowym uwiarygodnieniem strony logowania.

Obrazek bezpieczeństwa, który wybierzesz samodzielnie, będzie nowym elementem zabezpieczającym logowanie do serwisu internetowego iPKO, widocznym przy polu na wpisanie hasła. Prezentacja wybranego przez Ciebie obrazka podczas każdego logowania będzie dodatkowym uwiarygodnieniem, że logowanie następuje na stronie PKO Banku Polskiego. Jeśli w trakcie logowania zobaczysz inny niż wybrany przez Ciebie obrazek lub zaprezentowane dane będą budziły Twoją wątpliwość, przerwij logowanie i skontaktuj się z konsultantem iPKO: 800 302 302, +48 81 535 65 65 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub z dowolnym oddziałem PKO Banku Polskiego.

Obrazek bezpieczeństwa wzmocni i uwiarygodni logowanie do Twojego serwisu internetowego iPKO. Jeśli w trakcie logowania zobaczysz inny niż wybrany przez Ciebie obrazek lub data i godzina prezentowana w dolnej części obrazka będzie inna niż czas rozpoczęcia logowania przerwij logowanie i skontaktuj się z konsultantem iPKO.

Obrazek bezpieczeństwa

Obrazek wybierzesz samodzielnie w serwisie internetowym iPKO, podczas pierwszego logowania po udostępnieniu nowej funkcjonalności. W dniu wprowadzenia zmian, na www.pkobp.pl pojawi się informacja potwierdzająca nowy sposób logowania do serwisu internetowego iPKO. W przypadku zmiany terminu udostępnienia funkcjonalności, informacja o nowym terminie zostanie umieszczona na www.pkobp.pl oraz na stronie logowania iPKO.

Proces logowania do serwisu internetowego iPKO po udostępnieniu nowej funkcjonalności w sytuacji, gdy obrazek nie będzie jeszcze przez Ciebie wybrany, będzie wyglądał następująco:

KROK 1: podanie numeru klienta lub przyjaznego loginuKROK 2: podanie hasła
Proces logowania do serwisu internetowego iPKOProces logowania do serwisu internetowego iPKO

Jeśli korzystasz z aplikacji token podczas logowania do serwisu, konieczne będzie podanie hasła z tokena w trzecim, dodatkowym kroku.

Po zalogowaniu wybierzesz jeden z kilku zaproponowanych przez Bank obrazków bezpieczeństwa. System przy wyborze obrazka nie będzie prosił o podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. Zapamiętaj wybrany przez siebie obrazek – od tego momentu będzie pojawiał się przy każdym logowaniu do serwisu internetowego iPKO.

Proces logowania do serwisu internetowego iPKO po udostępnieniu nowej funkcjonalności w sytuacji, gdy obrazek zostanie już przez Ciebie wybrany, będzie wyglądał następująco:

KROK 1: podanie numeru klienta lub przyjaznego loginuKROK 2:
  • weryfikacja obrazka bezpieczeństwa (wcześniej wybranego przez Ciebie),
  • podanie hasła.
Ważne! Przy każdym logowaniu sprawdzaj koniecznie, czy prezentowany obrazek będzie zgodny z tym wybranym przez Ciebie oraz czy data i godzina prezentowane w dolnej części obrazka będą aktualne.
Proces logowania do serwisu internetowego iPKO po udostępnieniu nowej funkcjonalności w sytuacji, gdy obrazek zostanie już przez Ciebie wybranyProces logowania do serwisu internetowego iPKO po udostępnieniu nowej funkcjonalności w sytuacji, gdy obrazek zostanie już przez Ciebie wybrany

Jeśli korzystasz z aplikacji token podczas logowania do serwisu, konieczne będzie podanie hasła z tokena w trzecim, dodatkowym kroku.
W sytuacji, w której wybierzesz już swój obrazek bezpieczeństwa, ale nie pojawia się on podczas logowania, prezentowany będzie inny obrazek lub data i godzina będą nieaktualne, przerwij proces logowania i zadzwoń do konsultanta pod numer 800 302 302, +48 81 535 65 65 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Ważne:

  • podczas pierwszego logowania – tak jak zwykle – użyjesz dotychczasowych danych logowania, a proces wyboru obrazka bezpieczeństwa pojawi się automatycznie,
  • podczas pierwszego wyboru obrazka bezpieczeństwa system nie poprosi Cię o podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego,
  • podczas każdego kolejnego logowania wyświetlany będzie obrazek bezpieczeństwa – każdorazowo sprawdzaj, czy prezentowany obrazek jest zgodny z wybranym przez Ciebie oraz czy w dolnej części obrazka widoczna jest data i godzina rozpoczęcia logowania w formacie DD.MM.RRRR (dzień. miesiąc. rok) GG:MM:SSS (godzina. minuta. sekunda), np. 01.01.2016 23:59:59,
  • zmiana obrazka możliwa będzie w dowolnym momencie po zalogowaniu do serwisu internetowego iPKO, po wybraniu zakładki „Ustawienia”, a następnie „Kanały dostępu” i „Obrazek bezpieczeństwa”.

Pamiętaj o zasadach bezpiecznego logowania i korzystania z bankowości internetowej: przed zalogowaniem się do serwisu internetowego iPKO upewnij się, że wykorzystywane połączenie jest szyfrowane, tzn. w adresie strony znajduje się https; sprawdź poprawność certyfikatu bezpieczeństwa oraz czy adres strony w oknie przeglądarki to https://www.ipko.pl; logowanie do serwisu internetowego iPKO nie wymaga podania kodu z narzędzia autoryzacyjnego. W sytuacji kiedy obrazek lub zaprezentowane dane będą budziły Twoją wątpliwość (np. prezentowany obrazek będzie się zgadzał z tym wybranym przez Ciebie ale data i godzina nie będą aktualne)są nieprawidłowe, przerwij logowanie i skontaktuj się z konsultantem iPKO: 800 302 302, +48 81 535 65 65 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub z dowolnym oddziałem PKO Banku Polskiego. Więcej

Zmiana w sposobie logowania dotyczy również wersji mobilnej serwisu internetowego iPKO oraz usług powiązanych z iPKO („Płacę z iPKO”, 3D Secure). Obrazek nie będzie prezentowany podczas aktywacji i logowania w aplikacji IKO.

W dniu wprowadzenia zmian, na pkobp.pl pojawi się informacja potwierdzająca nowy sposób logowania do serwisu internetowego iPKO.