2018-12-15

Uprzejmie informujemy, że:

1. Rachunki lokat dla osób fizycznych, oprócz rachunków w walucie polskiej, prowadzone są w walutach wymienialnych USD, EUR, GBP, CHF1, na okres:

 • 1, 3, 6, 12 miesięcy2 – oprocentowanie stałe w okresie umownym,
 • 6, 12, 24, 36 miesięcy3 – oprocentowanie zmienne w okresie umownym.

    Kwota minimalna niezbędna do prowadzenia rachunku lokaty w:

 • dolarach amerykańskich – wynosi 100 USD,
 • euro – wynosi 100 EUR,
 • funtach angielskich – wynosi 150 GBP,
 • frankach szwajcarskich – wynosi 150 CHF.

2. Rachunki walutowe prowadzone są w PLN, USD, EUR, GBP, CHF, DKK, NOK, SEK.

    Kwota minimalna4 niezbędna do oprocentowania rachunku walutowego w:

 • złotych5 – wynosi 300 PLN,
 • dolarach amerykańskich – wynosi 100 USD,
 • euro – wynosi 100 EUR,
 • funtach angielskich – wynosi 150 GBP,
 • frankach szwajcarskich – wynosi 150 CHF,
 • koronach duńskich – wynosi 600 DKK,
 • koronach norweskich – wynosi 600 NOK,
 • koronach szwedzkich – wynosi 600 SEK.

 

Podstawa:
§ 20 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 „Ogólnych warunków prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA”

 

 

1 oferowane do dnia 8 lutego 2015 r.

2 oferowane do dnia 30 czerwca 2016 r.

3 oferowane do dnia 31 grudnia 2015 r.

4 nie dotyczy Rachunku walutowego Adm. oferowanego do dnia 30 października 2014 r.

5 oferowany do dnia 30 kwietnia 2016 r.