2024-02-01

31.01.2024 r. zakończyła się „Promocja na rachunkach oszczędnościowych”

Od 1.02.2024 r. oprocentowanie standardowe  wynosi 1% na:

  • Koncie Oszczędnościowym Plus
  • Rachunku Oszczędnościowym – w ofercie do 31.01.2017 r.
  • Koncie oszczędnościowym Progres Adm. – w ofercie do 19.04.2015 r.