2019-01-11

Naklejki z QR kodami umieszczane są przez przestępców na bankomatach a ich wczytanie wiąże się z uruchomieniem aplikacji wysyłającej SMS Premium bez wiedzy użytkownika.

Proceder polega na przekazaniu fałszywej informacji np. o możliwej wygranej i zmanipulowaniu klienta, który w przypadku zeskanowania kodu QR z naklejki zostaje przekierowany do usługi SMS Premium. Jej uruchomienie powoduje naliczenie wysokich opłat.

Dodatkowo kody QR mogą zostać wykorzystane do wyłudzenia loginów i haseł do serwisów pocztowych, mediów społecznościowych, bankowości elektronicznej, usług publicznych, jak też zainfekowania smartfonów szkodliwym oprogramowaniem.

Z tego powodu właściciele smartfonów powinni unikać skanowania kodów QR niewiadomego pochodzenia udostępnianych w miejscach publicznych. Osoby, które padły już ofiarą przestępstwa powinni niezwłocznie powiadomić o tym bank lub operatora telekomunikacyjnego i złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na Policji.

Przed procederem ostrzega Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji, Związek Banków Polskich oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.