2023-06-22

Skorzystaj w iPKO biznes z modułu Rachunki przetargów, który służy do obsługi Usługi Identyfikacji Depozytów (SID).

Dzięki modułowi Rachunki przetargów możesz:

  • kontrolować na bieżąco Rachunek główny przetargu oraz Rachunki powiązane przetargu,
  • zarządzać wpłatami z tytułu wadiów od uczestników przetargu,
  • weryfikować wpłaty i wypłaty realizowane dla konkretnego uczestnika lub przetargu,
  • składać dyspozycje dotyczące częściowej lub całkowitej wypłaty z Rachunków powiązanych przetargu,
  • przeglądać historie operacji na Rachunkach głównych przetargu i Rachunkach powiązanych przetargu,
  • zarządzać identyfikatorami przetargu,
  • pobierać raporty wpłat i wypłat realizowanych na rachunkach wchodzących w strukturę przetargu.