2024-03-19
  • Stawki referencyjne WIBID i WIBOR dla terminu 1Y (jeden rok) będą dalej publikowane po 1 stycznia 2025 r.
  • GPW Benchmark jest administratorem stawek referencyjnych WIBID i WIBOR

Sprawdź szczegóły