2024-03-21

Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku - w lutym 2024 roku, było to 7.978,85 zł.

Na podstawie tego wynagrodzenia została ustalona kwota dyspozycji na wypadek śmierci (dla dyspozycji złożonych od 1 stycznia 1998 r.), która wynosi 159.577,00 zł.

Z kolei kwota wolna od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego to:

  • 3.181,50 zł – od 1.01.2024r do 30.06.2024r,
  • 3.225,00 zł – od 1.07.2024r do 31.12.2024r

Oblicza się ją do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przysługującemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

 

Podstawa: art. 54 ust. 1 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zmianami).