Wartość stopy bazowej

01.05.2024

Uprzejmie informujemy, że od 1 maja 2024 r. ulegnie zmianie wartość stopy bazowej.

Wyszczególnienie

Stopa obowiązująca w stosunku rocznym

Stopa bazowa obowiązująca od 1 maja 2024 r.

3,10%

 

 

 

Masz pytania?

Znajdź odpowiedź w sekcji Pomoc i kontakt

 

Zobacz starsze aktualności