2020-02-10

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik powinien korzystać z indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego) do płacenia podatków VAT*, PIT i CIT.

Pobierz nr swojego mikrorachunku

 • Jak zrobić przelew podatkowy na PIT, CIT i VAT w serwisie internetowym iPKO/Inteligo?
  - Wybierz Przelewy i Przelew podatkowy
  - Podaj symbol formularza, numer swojego indywidualnego rachunku podatkowego i pozostałe dane
  - Potwierdź przelew i gotowe
 • Żeby pobrać swój indywidualny rachunek podatkowy, wystarczy podać swój NIP lub PESEL:
  - online na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego
  - w dowolnym urzędzie skarbowym
 • Co zrobić, jeżeli nie masz numeru PESEL lub NIP?
  W takim przypadku możesz płacić podatki na mikrorachunek urzędu skarbowego podając w szczegółach zlecenia swój numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego – tak, żeby urząd skarbowy mógł zidentyfikować podatnika i prawidłowo rozliczyć wpłatę. Każdy US ma przypisany 1 numer mikrorachunku, który możesz sprawdzić:
  • w Obwieszczeniu Ministra Finansów ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych
  • na stronach internetowych poszczególnych jednostek Krajowej Administracji Skarbowej
  • w dowolnym urzędzie skarbowym
 • Mikrorachunki US poza przyjmowaniem płatności z tytułu PIT, CIT i VAT od osób nieposiadających IRP, służą także do wpłat pozostałych typów podatków z wyłączeniem płatności z tytułu: PCC, SD, KP, AKCYZA, CŁO, MANDATY
 • Uwaga: nie zmieniły się numery rachunków do wpłat z tytułu PCC, SD, KP, AKCYZA **
 • Więcej odpowiedzi na pytania dotyczące mikrorachunku podatkowego znajdziesz na https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

  

* Nie dotyczy VAT-14

** Nie dotyczy AKC i AKC 2