2023-02-27

13 lutego br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ogłosił, że WIRON stał się wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej – na podstawie unijnego rozporządzenia BMR*.

Banki mogą stosować wskaźnik referencyjny WIRON do określenia stopy oprocentowania kredytów i instrumentów finansowych. Zmiany, które odnoszą się do poszczególnych produktów bankowych, będą publikowane na bieżąco.

Przeczytaj komunikat KNF

 


*Rozporządzenie BMR – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/1011 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014).