2023-06-01

W związku z czasowym zaprzestaniem obsługi gotówkowej w:

  1. koronach szwedzkich (SEK),
  2. koronach norweskich (NOK)

wpłaty i wypłaty gotówkowe w naszych oddziałach w tych walutach zostaną czasowo wstrzymane:

  • od 15.06.2023 r. dla klientów indywidualnych 

  • od 31.05.2023 r. dla pozostałych klientów

Dlaczego?

Z powodu wprowadzania ograniczeń w obrocie gotówkowym w Norwegii/Szwecji.

A co z Twoim kontem?

Obsługa Twojego konta walutowego w NOK/SEK w pozostałym zakresie się nie zmienia. Nadal możesz np. robić przelewy, wymieniać walutę w kantorze w serwisie iPKO i aplikacji IKO (w ramach usługi bankowości elektronicznej).

Jeśli przywrócimy wpłaty i wypłaty w NOK/SEK, poinformujemy Cię o tym.

 

CASH DEPOSITS AND WITHDRAWALS IN NORWEGIAN KRONE (NOK)/ SWEDISH KRONA (SEK) WILL BE TEMPORARILY UNAVAILABLE

In relation to temporary suspension of cash services in

  1. Swedish krona (SEK),
  2. Norwegian krone (NOK)

cash deposits and withdrawals in our branches in these currencies will be temporarily suspended

  • from 15.06.2023 for individual clients 
  • from 31.05.2023 for other clients

 

Why is that?

Due to the introduction of limitations in cash trading in Norway/ Sweden.

What about your account?

Servicing your NOK/SEK currency account will not change in the remaining scope. You can still transfer funds, exchange currencies in the on-line exchange service via iPKO and IKO app (as part of on-line banking).

If the deposits and withdrawals in NOK/SEK are restored, we will keep you informed.