2024-04-02

Masz kredyt, w którym jest stosowany wskaźnik referencyjny LIBOR GBP? To informacja dla Ciebie

  • Od 1 kwietnia 2024 r. wskaźnik referencyjny LIBOR GBP 3M nie będzie już opracowywany i publikowany – w związku z decyzją brytyjskiego organu nadzoru (Financial Conduct Authority – FCA)
  • Ostatnie dostępne notowanie wskaźnika referencyjnego LIBOR GBP 3M z 28 marca 2024 r. wynosi 5,3037 %

Jak będziemy ustalać oprocentowanie Twojego kredytu hipotecznego opartego na wskaźniku LIBOR GBP po jego wycofaniu?

1. Jeśli Twoja umowa zawiera „Sposób postępowania w przypadku istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego”:

  • przyjmiemy bieżącą referencyjną (główną) stopę procentową brytyjskiego banku centralnego
  • tę stopę zwiększymy o 0,0946 % – czyli o średnią różnicę między wskaźnikami LIBOR GBP 3M a stopą procentową brytyjskiego banku centralnego z ostatnich 6 miesięcy przed końcem publikacji wskaźnika LIBOR GBP 3M
  • do wyniku dodamy marżę, którą masz ustaloną w umowie kredytu

2. Jeśli Twoja umowa nie zawiera „Sposobu postępowania w przypadku istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego”:

  • przyjmiemy ostatnie dostępne notowanie LIBOR GBP 3M, tj. z 28 marca 2024 r.
  • dodamy marżę, którą masz ustaloną w umowie kredytu

W pozostałym zakresie sposób obsługi Twojego kredytu nie zmienia się i jest zgodny z zawartą z Tobą umową.