2022-07-06

Maksymalna dzienna kwota wypłaty:

  • bez użycia karty – 5 000 zł lub 10 000 zł w wybranych agencjach. Lista wybranych agencji jest dostępna na pkobp.pl
  • z użyciem karty – do wysokości dziennego limitu wypłat gotówkowych danej karty, maksymalnie 10 000 zł

Aby wypłacić pieniądze, klient musi pokazać swój dokument tożsamości i określić kwotę wypłaty w PLN.

W przypadku wypłaty gotówki z rachunków MSP:

  • bez użycia karty – PKO Bank Polski S.A. pobiera opłaty w wysokości określonej w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw”
  • przy użyciu kart wydanych przez PKO Bank Polski S.A. – opłaty są w wysokości określonej w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw”
  • przy użyciu kart z innych banków – opłaty są zgodne z taryfą prowizji i opłat danego banku

 

Podstawa:

  • 52 ust. 3 Regulaminu Rachunków Bankowych dla Małych i średnich Przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej