2020-07-31

Informujemy, że kwota depozytu gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych należności Banku powstałych w wyniku zawarcia:

1. Negocjowanej transakcji FX Swap w Banku od 30 października 2018 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji FX Swap

Wysokość kwoty depozytu gwaran-cyjnego liczona od kwoty nomi-nału transakcji przekazywanego przez Klienta

do 7 dni*

do 14 dni*

do 1 
m-ca*

od 1 
do 3

m-cy*

od 3 
do 6 
m-cy*

od 6 
do 12 m-cy*

od 1 
do 2 lat*

od 2 
do 3 lat*

od 3 
do 4 lat*

od 4 
do 5 lat*

3%

4%

5%

7%

10%

13%

19%

22%

25%

31%

*włącznie

2. Negocjowanej, terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych w Banku od 30 października 2018 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji terminowej

Wysokość kwoty depozytu gwaran-cyjnego liczona od kwoty nomi-nału transakcji przekazywanego przez Klienta

do 7 dni*

do 14 dni*

do 1 miesiąca*

od 1 do 3

m-cy*

od 3 do 6 m-cy*

od 6 do 12 m-cy*

od 1 do 2 lat*

od 2 do 3 lat*

od 3 do 4 lat*

od 4 do 6 lat*

3%

4%

5%

7%

10%

13%

19%

22%

25%

31%

*włącznie

3. Terminowej transakcji stopy procentowej FRA w Banku od 1 września 2013 r. wynosi:

Długość okresu wstępnego terminowej transakcji stopy procentowej FRA

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału transakcji

do 3 miesięcy*

od 3 do 6 miesięcy*

od 6 miesięcy 
do 1 roku*

od 1 do 2 lat*

0,1%

0,2%

0,4%

0,7%

*włącznie

4. Transakcji zamiany stóp procentowych IRS w Banku od 19 stycznia 2018 r. wynosi:

Termin zakończenia transakcji IRS

Wysokość kwoty depozytu gwaran-cyjnego liczona od nominału transakcji

od 1 do 3 miesięcy*

od 3 m-cy do 1 roku*

od 1 do 2 lat*

od 2 do 3 lat*

od 3 do 5 lat*

od 5 do 7 lat*

od 7 do 10 lat*

od 10 do 15 lat*

od 15 do 20 lat*

od 20 do 30 lat*

1%

3%

5%

5,5%

6%

6,5%

7%

11%

16%

24%

*włącznie

5. Transakcji opcji walutowej w Banku od 30 października 2018 r. wynosi:

Termin realizacji opcji walutowej

Wysokość kwoty depozytu gwaran-cyjnego liczona od kwoty nominału transakcji przekazywanego przez Klienta albo od kwoty premii:

do 7 dni*

od 7 do 14 dni*

od 14 dni
do 1 m-ca*

od 1 do 3 m-cy*

od 3 do 6 m-cy*

od 6 m-cy do 1 roku*

od 1 do 2 lat*

od 2 do 3 lat*

od 3 do 4 lat*

od 4 do 6 lat*

europejskiej opcji walutowej, europejskiej walutowej opcji barierowej, walutowej opcji azjatyckiej lub amerykańskiej opcji walutowej

3%

4%

5%

7%

10%

14%

20%

25%

27%

33%

amerykańskiej walutowej opcji binarnej lub europejskiej walutowej opcji binarnej

100% kwoty nominalnej opcji pomniejszonej o kwotę zablokowanej premii

*włącznie

6. Walutowej transakcji zamiany stóp procentowych CIRS w Banku od 1 września 2013 r. wynosi:

Termin zakończenia transakcji CIRS z wymianą wartości nominalnej

Wysokość kwoty depozytu gwaran-cyjnego liczona 
od kwoty nomi-nału transakcji przekazywanego przez Klienta

od 1 
do 2 lat*

od 2
do 3 lat*

od 3 
do 5 lat*

od 5 
do 7 lat*

od 7 
do 10 lat*

od 10 
do 15 lat*

21%

24%

31%

34%

42%

50%

*włącznie

Termin zakończenia transakcji CIRS bez wymiany wartości nominalnej

Wysokość kwoty depozytu gwaran-cyjnego liczona 
od kwoty nomi-nału transakcji przekazywanego przez Klienta

od 1 
do 2 lat*

od 2

do 3 lat*

od 3 
do 4 lat*

od 4 
do 6 lat*

od 6

do 10 lat*

od 10 
do 15 lat*

1,5%

2,6%

3,8%

6,9%

14,8%

29,3%

*włącznie

7. Transakcji opcji na stopę procentową w Banku od 26 marca 2019 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji opcji na stopę procentową

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego, liczona od kwoty nominału transakcji przekazywanego przez Klienta albo od kwoty premii

do 3 m-cy*

od 3 m-cy do 1 roku*

od 1 
do 2 lat*

od 2 
do 3 lat*

od 3 
do 5 lat*

od 5 
do 7 lat*

od 7 
do 10 lat*

1%

3%

5%

5,5%

6%

6,5%

7%

*włącznie

8. Transakcji swapa towarowego w Banku od 9 marca 2020 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji swapa towarowego

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału zawartej transakcji przemnożonego przez cenę stałą towarowych instrumentów pochodnych z zastrzeżeniem Ad. 8.A-8.B

do 1 
m-ca*

od 1 
do 3 m-cy*

od 3 
do 6 
m-cy*

od 6 m-cy do 1 roku*

od 1 
do 2 lat*

od 2 
do 3 lat*

1.

ołów

11%

17%

25%

30%

45%

58%

2.

nikiel

13%

16%

24%

25%

39%

-

3.

pszenica

15%

26%

35%

66%

407%

-

4.

cyna

14%

15%

25%

42%

76%

-

5.

cynk

12%

20%

32%

54%

94%

94%

6.

miedź

11%

15%

16%

19%

55%

-

7.

ropa Brent

· Platts Dated Brent

· ICE Closing Price

20%

35%

41%

46%

91%

137%

8.

kukurydza

12%

15%

20%

28%

97%

-

9.

aluminium

9%

13%

24%

29%

38%

48%

10.

stop aluminium

10%

12%

15%

26%

48%

-

11.

rzepak

10%

14%

24%

58%

177%

-

12.

olej opałowy Gasoil

10%

17%

25%

50%

90%

-

13.

olej napędowy Fuel Oil 1%

12%

18%

25%

58%

83%

-

14.

olej napędowy Fuel Oil 3,5%

12%

18%

25%

58%

82%

-

15.

diesel ULSD

11%

17%

25%

53%

96%

-

16.

gaz naturalny:

· Gaspool Argus,

· Gaspool ICE,

· NCG Argus,

· ICE UK Natural GAS NBP,

· TTF Argus

20%

29%

35%

66%

125%

143%

17.

nafta Naphtha

15%

16%

18%

19%

58%

-

18.

cukier

14%

21%

31%

44%

48%

-

19.

paliwo lotnicze

13%

23%

28%

31%

72%

-

20.

węgiel:

· TSI FOB Australia Hard Coking Coal

· API2

 

30%

 

13%

 

46%

 

25%

 

86%

 

38%

 

173%

 

64%

 

175%

 

94%

 

178%

 

121%

21.

Łosoś

24%

42%

53%

63%

87%

-

22.

Gaz naturalny Henry Hub          

27%

44%

53% 

64%

105% 

142%

23.

Marine Fuel 0.5% FOB Barges Rotterdam

10%

17%

25%

50%

90%

-

*włącznie 
 8.A.  Dla transakcji, w której Klient płaci cenę stałą do wyliczenia kwoty depozytu gwarancyjnego stosowana jest niższa z dwóch wartości: wskaźnik wskazany dla odpowiedniego towaru w tabeli 8 lub 100%.
 8.B.  Dla transakcji, w której wymiana następuje w oparciu o dwie kwoty zmienne, kwota depozytu gwarancyjnego wyznaczana jest jako wskaźnik wskazany dla odpowiedniego towaru w tabeli 8 przemnożony przez estymowaną wycenę z momentu zawarcia transakcji kwoty zmiennej płaconej przez Bank.

 

9. Transakcji opcji towarowej w Banku od 7 sierpnia 2019 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji opcji towarowej

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału zawartej transakcji przemnożonego przez cenę stałą towarowych instrumentów pochodnych

do 1 
m-ca*

od 1 
do 3 m-cy*

od 3 
do 6 
m-cy*

od 6 m-cy do 1 roku*

od 1 
do 2 lat*

od 2 
do 3 lat*

1.

Dated Brent

19,9%

34,4%

38,5%

53,6%

72,2%

120,0%

2.

paliwo lotnicze Jet CIF NWE Cargo

16,1%

29,4%

33,6%

48,7%

69,3%

96,2%

3.

TSI Premium Hard Coking Coal

30%

46%

86%

173%

175%

178%

*włącznie

10. Transakcji na rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych od 30 lipca 2020 r. wynosi:

Termin realizacji transakcji na rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego liczona od nominału zawartej transakcji przemnożonego przez cenę stałą instrumentów pochodnych z zastrzeżeniem Ad 10.A – 10.D

 do 1
tygodnia*

do 1 
m-ca*

od 1 
do 3 m-cy*

od 3 
do 6 
m-cy*

od 6 m-cy do 1 roku*

od 1 
do 2 lat*

od 2 
do 3 lat*

1.

prawa do emisji CO2

15% 

29%

52%

74%

112%

176%

244%

*włącznie
  10.A.  Dla transakcji z rozliczeniem pieniężnym, w której Klient płaci cenę stałą do wyliczenia kwoty depozytu gwarancyjnego zastosowana zostanie niższa z dwóch wartości: wskaźnik wynikający z tabeli 10 lub 100%
  10.B  Dla transakcji z rozliczeniem fizycznym, w której Klient kupuje uprawnienia na CO2 i data płatności wypada najpóźniej w dacie dostawy do wyliczenia kwoty depozytu gwarancyjnego użyta zostanie niższa z dwóch wartości: wskaźnik wynikający z tabeli 10 lub 100%.
  10.C.  Dla transakcji z rozliczeniem fizycznym, w której Klient kupuje uprawnienia na CO2 i data płatności wypada później niż data dostawy uprawnień, wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego jest ustalona jako nominał zawartej transakcji przemnożony przez cenę stałą niezależnie od terminu realizacji transakcji.
  10.D  Dla transakcji z rozliczeniem fizycznym, w której Klient sprzedaje uprawnienia na CO2 i data dostawy uprawnień wypada później niż data płatności, wysokość kwoty depozytu gwarancyjnego jest ustalona jako nominał zawartej transakcji przemnożony przez cenę stałą oraz 100% powiększone o wskaźnik wynikający z tabeli 10.

Postanowienia niniejszego Komunikatu mają zastosowanie od dnia 30 lipca 2020 r.