2022-09-01

Maksymalne wysokości limitów dla kart wydawanych przez PKO Bank Polski wynoszą:

1.

Karta PKO Mastercard Corporate* 1)

 

limit cykliczny

90 000 zł

 

dzienny limit transakcji internetowych

50 000 zł

2.

Karta PKO Mastercard Corporate Executive* 1)

 

limit cykliczny

200 000 zł

 

dzienny limit transakcji internetowych

50 000 zł

3.

Karta PKO Mastercard Corporate Municipium* 1)

 

limit cykliczny

90 000 zł

 

dzienny limit transakcji internetowych

50 000 zł

4.

Karta PKO Visa Business Charge* 1)

 

limit cykliczny

100 000 zł

 

dzienny limit transakcji internetowych

50 000 zł

5.

Srebrna karta PKO Mastercard Business*

 

limit cykliczny

20 000 zł

 

dzienny limit transakcji internetowych

20 000 zł

6.

Złota karta PKO Mastercard Business*

 

limit cykliczny

50 000 zł

 

dzienny limit transakcji internetowych

50 000 zł

7.

Karta PKO Biznes Partner*

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

dzienny limit transakcji płatniczych

30 000 zł

 

dzienny limit transakcji internetowych

30 000 zł

 

8. 

Karta PKO Visa Biznes Wielowalutowa*

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

dzienny limit transakcji płatniczych

30 000 zł

dzienny limit transakcji internetowych

30 000 zł

 

9.

Karta Business Waluta MSP w EUR* 1)

 

dzienny limit transakcji gotówkowych

10 000 EUR

dzienny limit transakcji bezgotówkowych

15 000 EUR

 

dzienny limit transakcji internetowych

2 500 EUR

10.

Karta Business Waluta MSP w USD* 1)

 

 

dzienny limit transakcji gotówkowych

10 000 USD

 

dzienny limit transakcji bezgotówkowych

15 000 USD

 

dzienny limit transakcji internetowych

2 500 USD

11.

Karta debetowa PKO Visa Business wielowalutowa*

 

dzienny limit wypłat gotówki

10 000 zł

dzienny limit transakcji płatniczych

50 000 zł

miesięczny limit transakcji

500 000 zł

12.

Karta debetowa PKO Visa Business Debit wielowalutowa* 1)

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

dzienny limit transakcji płatniczych:

 

- dla klientów korporacyjnych

70 000 zł

- dla klientów MSP

50 000 zł

dzienny limit transakcji internetowych:

 

a) dla klientów korporacyjnych

70 000 zł

b) dla klientów MSP

30 000 zł

miesięczny limit transakcji

500 000 zł

13.

Karta debetowa PKO Visa Business wielowalutowa w EUR* 1)

 

 

dzienny limit wypłat gotówki

10 000 EUR

 

dzienny limit transakcji płatniczych

15 000 EUR

 

dzienny limit transakcji internetowych

15 000 EUR

14.

Karta debetowa typu przedpłaconego/ karta przedpłacona dla klientów rynku korporacyjnego*

 

 

limit wydatków na karcie

do wysokości środków na karcie albo zgodnie z warunkami umowy

15.

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit* 1)

 

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

dzienny limit transakcji płatniczych

30 000 zł

dzienny limit transakcji internetowych

30 000 zł

limit wydatków na karcie

200 000 zł

16.

 

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit Premium*

 

dzienny limit wypłat gotówki 200 000 zł 
dzienny limit transakcji płatniczych  300 000 zł
dzienny limit transakcji internetowych  300 000 zł
limit wydatków na karcie 1 000 000 zł 

17.

 

 

 

 

 

Karta PKO Visa Business Charge * 1) (limity dla kart wydanych dla klientów MSP)

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

dzienny limit transakcji płatniczych

30 000 zł

dzienny limit transakcji internetowych

30 000 zł

18.

Karta kredytowa Mastercard Business Adm.* 1)

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

dzienny limit transakcji płatniczych

30 000 zł

dzienny limit transakcji internetowych

50 000 zł

19.

Karta kredytowa Euro Biznes* 1)

 

dzienny limit wypłaty gotówki

60% dostępnego limitu karty

dzienny limit transakcji internetowych

50 000 zł

20.

Karta debetowa Visa Business Adm.

 

dzienny limit wypłat gotówki

10 000 zł

dzienny limit transakcji płatniczych

50 000 zł

miesięczny limit transakcji

500 000 zł

 

* Limity dla transakcji zbliżeniowych bez kodu PIN w kraju wynoszą 100 zł dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej. Powyżej tej kwoty transakcję trzeba potwierdzić takim kodem.

Kod PIN może też być wymagany niezależnie od kwoty transakcji zbliżeniowej.

W zależności od rodzaju karty transakcje zbliżeniowe są dokonywane z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku/limitu kredytowego/limitu cyklicznego/limitu miesięcznego oraz ustalonego dla karty dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.

Dla kart debetowych PKO Visa Business oraz PKO Visa Business Debit transakcje zbliżeniowe bez kodu PIN, mogą być dokonywane bez uwzględnienia dziennego limitu bezgotówkowych transakcji płatniczych, miesięcznego limitu transakcji oraz stanu wolnych środków na rachunku. Zależy to od ustawień technicznych terminala płatniczego, w którym dokonywana jest transakcja płatnicza.

Wartość pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez kodu PIN dokonywanej w innych krajach jest ograniczona  limitem zbliżeniowym transakcji jaki obowiązuje w danym kraju, z uwzględnieniem, w zależności od rodzaju karty, wolnych środków na rachunku/ limitu kredytowego/ limitu cyklicznego/ limitu miesięcznego oraz dziennego limitu transakcji bezgotówkowych ustalonego dla karty. Limity transakcji zbliżeniowych bez kodu PIN są różne dla poszczególnych krajów.

1) karty z funkcją zbliżeniową są oznaczone znakiemikonka - płatności zbliżeniowe

Lp.

Rodzaj karty kredytowej

Minimalna wysokość limitu kredytowego

Maksymalna wysokość limitu kredytowego

1.

Karta kredytowa PKO EURO Biznes

2 000 zł

50 000 zł

2.

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit

2 000 zł

500 000 zł

3.

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit Premium

50 000 zł

5 000 000 zł

4.

Karta kredytowa Mastercard Business Adm.

1 000 zł

500 000 zł

Informujemy, że od 30 maja 2022 r. stopa oprocentowania zadłużenia dla kart kredytowych PKO Banku Polskiego w stosunku rocznym wynosi:

Lp.

Rodzaj karty

Oprocentowanie
bez opcji spłat ratalnych

1.

Karta kredytowa PKO Euro Biznes

17,25%

2.

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit

20,00%

3.

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit Premium

20,00%

4.

Karta kredytowa Mastercard Business Adm.

17,25%

Uprzejmie informujemy, że Klienci, którzy posiadają karty kredytowe PKO Euro Biznes mają możliwości rozłożenia kwoty operacji bezgotówkowej na raty.

Kwota operacji bezgotówkowej może zostać rozłożona na 3, 6, 9, 12 albo 24 miesięcznych rat.

Warunki spłaty ratalnej:

 1. Posiadacz karty, może skorzystać ze spłaty ratalnej, o ile postępuje zgodnie z Regulaminem wydawania i używania karty kredytowej PKO typu Biznes, a w szczególności terminowo dokonuje spłaty zadłużenia. Szczegóły znajdują się w regulaminie na www.pkobp.pl/firmy/karty.
 2. W przypadku podwyższenia lub niewykorzystania limitu karty, posiadacz karty ma możliwość przelewu środków na rachunek firmowy i rozłożenia spłaty na raty (3, 6, 9, 12 lub 24 miesięcznych rat).
 3. Spłata kwoty operacji bezgotówkowej, może być rozłożona na raty, o ile są spełnione łącznie następujące warunki:
  - kwota została zaewidencjonowana na rachunku karty kredytowej w bieżącym cyklu rozliczeniowym,
  - nie upłynęły 3 dni od dnia zaewidencjonowania transakcji na rachunku karty kredytowej,
  - kwota lub kwoty transakcji (łącznie) nie przekracza/ją 95% przyznanego limitu kredytowego,
  - kwota operacji bezgotówkowej, która ma być rozłożona na raty, wyniosła minimum 500 zł.

Informujemy, że:

 1. Usługa rozłożenia zadłużenia na raty nie zwiększa wysokości przyznanego limitu kredytowego. Kwota ustalonej raty zostanie natomiast doliczona do minimalnej kwoty do zapłaty. Spłaty tej kwoty należy dokonać w terminie podanym na zestawieniu transakcji.
 2. Posiadacz karty może skorzystać z wcześniejszej spłaty zadłużenia, w tym rozłożonego na raty. W tym celu, na 3 dni robocze przed terminem spłaty raty, należy skontaktować się z infolinią PKO Banku Polskiego.
 3. Bank może anulować spłatę ratalną jeśli klient nie spłaci w terminie kwoty minimalnej, która jest podana na zestawieniu transakcji.
 4. Bank pobiera opłatę w wysokości 1 zł za obsługę każdej raty.
 5. Operacje objęte usługą spłaty ratalnej będą oprocentowane zgodnie ze stawką oprocentowania określoną dla usługi spłaty ratalnej od dnia objęcia operacji usługą spłaty ratalnej wynoszącą 7,2 %.

Określenia, które zostały użyte w komunikacie są zdefiniowane w Regulaminie wydawania i używania karty kredytowej typu biznes.

 

Usługa Cash Back  (wypłata gotówki podczas transakcji bezgotówkowej) pomniejsza dzienny limit transakcji płatniczych. 

Kwota wypłaty jest wliczona w dostępny dzienny limit transakcji płatniczych.

Maksymalna wysokość wypłaty przy transakcji bezgotówkowej przy użyciu kart:

 • PKO Biznes Partner
 • PKO Visa Biznes Wielowalutowa
 • PKO Visa Business
 • PKO Visa Business Debit
 • debetowych do rachunków walutowych
 • debetowych typu przedpłaconego dla klientów rynku korporacyjnego

wynosi:

dla kart wydawanych ze znakiem akceptacji Visa

dla kart wydawanych ze znakiem akceptacji  Mastercard

1 000 zł

1 000 zł

USŁUGA 3D-SECURE (3DS) DLA PŁATNOŚCI KARTĄ W INTERNECIE

Bezpłatna usługa 3D-Secure to dodatkowe zabezpieczenie przy płatnościach internetowych dla kart ze znakiem Visa i Mastercard. W trakcie płatności kartą w online możecie Państwo zostać poproszeni o dodatkowe potwierdzenie płatności:

 • kodem SMS (3D-Secure 1)
 • kodem SMS i PIN-em do karty (3D-Secure 2)
 • mobilną autoryzacją w aplikacji IKO - usługa dostępna dla wszystkich klientów indywidualnych, którzy posiadają aplikację IKO. Klienci firmowi mogą z niej korzystać, jeśli są jednocześnie klientami indywidualnymi PKO Banku Polskiego (3D-Secure 2).

Płatność kartą za zakupy w internecie może być niemożliwa, jeśli nie został podany aktualny numer telefonu (do każdej karty MSP lub korporacyjnej należy przypisać numer telefonu komórkowego, na który będą wysyłane kody SMS). Klienci posiadający dostęp do iPKO mogą zarządzać numerami przez internet.

Więcej informacji o 3D-Secure znajduje się na stronie banku pod adresem: https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/bankowosc-elektroniczna/usluga-3d-secure/#info

17 kwietnia 2021 r. zmienił się  sposób rozliczania transakcji przy użyciu kart Visa, wydawanych do rachunków w walucie PLN. Transakcje dokonywane w walutach obcych są przeliczane przez organizację Visa na PLN według kursów organizacji Visa z dnia wykonania  transakcji. Kursy walutowe stosowane przez Visa są dostępne  na stronie internetowej https://www.pkobp.pl/waluty/ (zakładka: Kursy rozliczeniowe), w formie kalkulatora z przelicznikiem kursów wymiany.

Zamów kontakt

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą

 • W celu odpowiedzi na moje zgłoszenie wyrażam zgodę na otrzymanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Zapoznaj się z pełną informacją.

  WAŻNE INFORMACJE

  W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Niezaznaczenie żadnej ze zgód nie jest równoznaczne ze złożeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Z tego względu PKO Bank Polski S.A. (Bank) będzie miał możliwości przesyłania listownie informacji marketingowych na temat swoich produktów i usług.

  W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych np. listownie na adres Banku, składając oświadczenie w placówkach, w bankowości elektronicznej lub dzwoniąc na infolinię PKO Banku Polskiego S.A.

  Po złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Bank nie będzie przetwarzał danych osobowych w celach marketingowych i nie będzie przesyłał ofert oraz informacji marketingowych (w tym podmiotów współpracujących) w żadnej formie.

 • Administratorem danych osobowych jest PKO Bank Polski S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

  1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „Bankiem”.

  2. Inspektor Ochrony Danych

  W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod at pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  3. Kategorie danych osobowych -informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

  4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:
  1) przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
  2) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  3) realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  4) dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  5) zarządzania przez Bank ryzykiem, w tym oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b–c Rozporządzenia,
  6) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
  7) realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
  8) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,
  9) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank lub spółki z Grupy Kapitałowej Banku lub podmioty współpracujące z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  10) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  11) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Banku, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

  Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  5. Udostępnienie danych osobowych

  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank :

  1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. art. 104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe,
  2) podmiotom, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Banku,
  3) instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe,
  4) organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie art. 149 lub 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub innych przepisów prawa, dotyczących obrotu instrumentami finansowymi (w zakresie usług powierniczych świadczonych przez Bank na podstawie art. 119 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub usług wykonywanych przez Bank na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi),
  5) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,
  6) podmiotom z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotom współpracującym z Bankiem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty. Lista tych podmiotach dostępna jest na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.

  7. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1) ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) obowiązywania umowy zawartej z Bankiem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  4) stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej Rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
  5) obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  8. Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo do sprostowania danych osobowych,
  3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  9. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

  10. Wymóg podania danych

  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:

  1) rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem,
  3) świadczenia usług przez Bank, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez Bank,
  4) rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,
  5) otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

  11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu oceny zdolności kredytowej oraz w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Pani/Pana uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem.

  Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.