2023-10-05

Aktualizacja w dniu 2.11.2023

Maksymalne wysokości limitów dla kart wydawanych przez PKO Bank Polski wynoszą:

1.

Karta PKO Mastercard Corporate* 1)

 

limit cykliczny

90 000 zł

 

dzienny limit transakcji internetowych

50 000 zł

2.

Karta PKO Mastercard Corporate Executive* 1)

 

limit cykliczny

200 000 zł

 

dzienny limit transakcji internetowych

50 000 zł

3.

Karta PKO Mastercard Corporate Municipium* 1)

 

limit cykliczny

90 000 zł

 

dzienny limit transakcji internetowych

50 000 zł

4.

Karta PKO Visa Business Charge* 1)

 

limit cykliczny

100 000 zł

 

dzienny limit transakcji internetowych

50 000 zł

5.

Srebrna karta PKO Mastercard Business*

 

limit cykliczny

20 000 zł

 

dzienny limit transakcji internetowych

20 000 zł

6.

Złota karta PKO Mastercard Business*

 

limit cykliczny

50 000 zł

 

dzienny limit transakcji internetowych

50 000 zł

7.

Karta PKO Biznes Partner*

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

dzienny limit transakcji płatniczych

30 000 zł

 

dzienny limit transakcji internetowych

30 000 zł

 

8. 

Karta PKO Visa Biznes Wielowalutowa*

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

dzienny limit transakcji płatniczych

30 000 zł

dzienny limit transakcji internetowych

30 000 zł

 

9.

Karta Business Waluta MSP w EUR* 1)

 

dzienny limit transakcji gotówkowych

10 000 EUR

dzienny limit transakcji bezgotówkowych

15 000 EUR

 

dzienny limit transakcji internetowych

2 500 EUR

10.

Karta Business Waluta MSP w USD* 1)

 

 

dzienny limit transakcji gotówkowych

10 000 USD

 

dzienny limit transakcji bezgotówkowych

15 000 USD

 

dzienny limit transakcji internetowych

2 500 USD

11.

Karta debetowa PKO Visa Business wielowalutowa*

 

dzienny limit wypłat gotówki

10 000 zł

dzienny limit transakcji płatniczych

50 000 zł

miesięczny limit transakcji

500 000 zł

12.

Karta debetowa PKO Visa Business Debit wielowalutowa* 1)

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

dzienny limit transakcji płatniczych:

 

- dla klientów korporacyjnych

70 000 zł

- dla klientów MSP

50 000 zł

dzienny limit transakcji internetowych:

 

a) dla klientów korporacyjnych

70 000 zł

b) dla klientów MSP

30 000 zł

miesięczny limit transakcji

500 000 zł

13.

Karta debetowa PKO Visa Business wielowalutowa w EUR* 1)

 

 

dzienny limit wypłat gotówki

10 000 EUR

 

dzienny limit transakcji płatniczych

15 000 EUR

 

dzienny limit transakcji internetowych

15 000 EUR

14.

Karta debetowa typu przedpłaconego/ karta przedpłacona dla klientów rynku korporacyjnego*

 

 

limit wydatków na karcie

do wysokości środków na karcie albo zgodnie z warunkami umowy

15.

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit* 1)

 

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

dzienny limit transakcji płatniczych

30 000 zł

dzienny limit transakcji internetowych

30 000 zł

limit wydatków na karcie

200 000 zł

16.

 

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit Premium*

 

dzienny limit wypłat gotówki 200 000 zł 
dzienny limit transakcji płatniczych  300 000 zł
dzienny limit transakcji internetowych  300 000 zł
limit wydatków na karcie 1 000 000 zł 

17.

 

 

 

 

 

Karta PKO Visa Business Charge * 1) (limity dla kart wydanych dla klientów MSP)

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

dzienny limit transakcji płatniczych

30 000 zł

dzienny limit transakcji internetowych

30 000 zł

18.

Karta kredytowa Mastercard Business Adm.* 1)

 

dzienny limit wypłat gotówki

20 000 zł

dzienny limit transakcji płatniczych

30 000 zł

dzienny limit transakcji internetowych

50 000 zł

19.

Karta kredytowa Euro Biznes* 1)

 

dzienny limit wypłaty gotówki

60% dostępnego limitu karty

dzienny limit transakcji internetowych

50 000 zł

20.

Karta debetowa Visa Business Adm.

 

dzienny limit wypłat gotówki

10 000 zł

dzienny limit transakcji płatniczych

50 000 zł

miesięczny limit transakcji

500 000 zł

* Limity dla transakcji zbliżeniowych bez kodu PIN w kraju wynoszą 100 zł dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej. Powyżej tej kwoty transakcję trzeba potwierdzić takim kodem.

Kod PIN może też być wymagany niezależnie od kwoty transakcji zbliżeniowej.

W zależności od rodzaju karty transakcje zbliżeniowe są dokonywane z uwzględnieniem wolnych środków na rachunku/limitu kredytowego/limitu cyklicznego/limitu miesięcznego oraz ustalonego dla karty dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.

Dla kart debetowych PKO Visa Business wielowalutowa oraz PKO Visa Business Debit wielowalutowa transakcje zbliżeniowe bez kodu PIN, mogą być dokonywane bez uwzględnienia dziennego limitu bezgotówkowych transakcji płatniczych, miesięcznego limitu transakcji oraz stanu wolnych środków na rachunku. Zależy to od ustawień technicznych terminala płatniczego, w którym dokonywana jest transakcja płatnicza.

Wartość pojedynczej transakcji zbliżeniowej bez kodu PIN dokonywanej w innych krajach jest ograniczona  limitem zbliżeniowym transakcji jaki obowiązuje w danym kraju, z uwzględnieniem, w zależności od rodzaju karty, wolnych środków na rachunku/ limitu kredytowego/ limitu cyklicznego/ limitu miesięcznego oraz dziennego limitu transakcji bezgotówkowych ustalonego dla karty. Limity transakcji zbliżeniowych bez kodu PIN są różne dla poszczególnych krajów.

1) karty z funkcją zbliżeniową są oznaczone znakiemikonka - płatności zbliżeniowe

Lp.

Rodzaj karty kredytowej

Minimalna wysokość limitu kredytowego

Maksymalna wysokość limitu kredytowego

1.

Karta kredytowa PKO EURO Biznes

2 000 zł

50 000 zł

2.

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit

2 000 zł

500 000 zł

3.

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit Premium

50 000 zł

5 000 000 zł

4.

Karta kredytowa Mastercard Business Adm.

1 000 zł

500 000 zł

Informujemy, że od 30 maja 2022 r. stopa oprocentowania zadłużenia dla kart kredytowych PKO Banku Polskiego w stosunku rocznym wynosi:

Lp.

Rodzaj karty

Oprocentowanie
bez opcji spłat ratalnych

1.

Karta kredytowa PKO Euro Biznes

17,75%

2.

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit

20,00%

3.

Karta kredytowa PKO Visa Business Credit Premium

20,00%

4.

Karta kredytowa Mastercard Business Adm.

17,75%

 

 

Usługa Cash Back (wypłata gotówki podczas transakcji bezgotówkowej) pomniejsza dzienny limit transakcji płatniczych. 

Kwota wypłaty jest wliczona w dostępny dzienny limit transakcji płatniczych.

Maksymalna wysokość wypłaty przy transakcji bezgotówkowej przy użyciu kart:

  • PKO Biznes Partner
  • PKO Visa Biznes wielowalutowa
  • PKO Visa Business wielowalutowa
  • PKO Visa Business Debit wielowalutowa
  • debetowych do rachunków walutowych
  • debetowych typu przedpłaconego dla klientów rynku korporacyjnego

wynosi:

dla kart wydawanych ze znakiem akceptacji Visa

dla kart wydawanych ze znakiem akceptacji  Mastercard

1 000 zł

1 000 zł

Usługa 3D-Secure (3DS) dla płatności kartą w internecie

Bezpłatna usługa 3D-Secure to dodatkowe zabezpieczenie przy płatnościach internetowych dla kart ze znakiem Visa i Mastercard. W trakcie płatności kartą w online możecie Państwo zostać poproszeni o dodatkowe potwierdzenie płatności:

  • kodem SMS i PIN-em do karty
  • mobilną autoryzacją w aplikacji IKO - usługa dostępna dla wszystkich klientów indywidualnych, którzy posiadają aplikację IKO. Klienci firmowi mogą z niej korzystać, jeśli są jednocześnie klientami indywidualnymi PKO Banku Polskiego.

Płatność kartą za zakupy w internecie może być niemożliwa, jeśli nie został podany aktualny numer telefonu (do każdej karty MSP lub korporacyjnej należy przypisać numer telefonu komórkowego, na który będą wysyłane kody SMS). Klienci posiadający dostęp do iPKO mogą zarządzać numerami przez internet.

Więcej informacji o 3D-Secure

17 kwietnia 2021 r. zmienił się  sposób rozliczania transakcji przy użyciu kart Visa, wydawanych do rachunków w walucie PLN. Transakcje dokonywane w walutach obcych są przeliczane przez organizację Visa na PLN według kursów organizacji Visa z dnia wykonania  transakcji. Kursy walutowe stosowane przez Visa są dostępne  na stronie internetowej https://www.pkobp.pl/waluty/ (zakładka: Kursy rozliczeniowe), w formie kalkulatora z przelicznikiem kursów wymiany.