2023-05-31

Od 1 lipca 2023 r. zmieniamy Regulamin rachunków bankowych dla klientów rynku korporacyjnego w PKO Banku Polskim SA (Regulamin).

Najważniejsze zmiany:

  • Dodajemy przepisy, które dotyczą kart debetowych typu przedpłaconego, kart obciążeniowych i kart kredytowych,
  • Wprowadzamy zasady działania Usługi Identyfikacji Depozytów (SID) w bankowości elektronicznej i uruchamiamy nowy moduł dla SID w iPKO biznes,
  • Wprowadzamy postanowienia na wypadek zaprzestania opracowywania stawek referencyjnych WIBOR i WIBID.
  • Regulamin zastępuje postanowienia zawarte dotychczas: w Regulaminie wydawania i używania karty kredytowej typu Business, Regulaminie wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business oraz Zasadach używania kart debetowych typu przedpłaconego personalizowanych, Zasadach używania kart debetowych typu przedpłaconego niepersonalizowanych oraz Zasadach używania kart debetowych typu przedpłaconego niepersonalizowanych w EUR

Regulamin - język polski

Rules - english version

 

Co dalej?

  • Jeśli zgadzasz się z tymi zmianami, nic nie musisz robić.
  • Jeśli nie zgadzasz się na zmiany Regulaminu, możesz wypowiedzieć umowę w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania tego powiadomienia.

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym doradcą lub opiekunem w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego.