2023-11-01

Od 1 listopada 2023 r. ulegnie zmianie wartość stopy bazowej.

Lp.

Wyszczególnienie

Stopa obowiązująca w stosunku rocznym

1.

Stopa bazowa obowiązująca od 1 listopada 2023 r.

3,60%