2020-05-28

Od 1 czerwca 2020r. wartość stopy bazowej w stosunku rocznym wynosi 0,40%.