W Internecie pojawiają się kolejne wersje złośliwego oprogramowania, które – zainstalowane na komputerze lub telefonie użytkownika logującego się do serwisu internetowego PKO Banku Polskiego lub aplikacji mobilnej IKO, np. wskutek otwarcia podejrzanego załącznika do fałszywej wiadomości e-mailowej wysłanej przez  hakerów - może zostać wykorzystane przez przestępców do kradzieży poufnych danych, a nawet kradzieży środków z rachunku bankowego.  Dlatego - w trosce o bezpieczeństwo swoich danych oraz środków finansowych - zachowaj czujność, realizując operacje za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

  1. Przed potwierdzeniem wykonania przelewu kodem autoryzacyjnym, zawsze dokładnie sprawdzaj, czy dane przelewu są zgodne z tymi, które zostały wprowadzone podczas zlecania  dyspozycji – jeżeli na Twoim komputerze został zainstalowany wirus, może on sprawić, że dane transakcji – w tym numer rachunku odbiorcy oraz kwota – zostaną zmienione na inne.
  2. Jeżeli do autoryzacji dyspozycji zlecanych z rachunku bankowego używasz kodów SMS, przed wprowadzeniem kodu autoryzacyjnego, przeczytaj uważnie treść SMSa z kodem i upewnij się, że dotyczy on właściwej operacji (zwróć uwagę zwłaszcza na poprawność numeru rachunku odbiorcy oraz kwotę transakcji).
  3. Jeśli otrzymasz wiadomość SMS z kodem autoryzacyjnym w przypadku, gdy żadna dyspozycja nie była przez Ciebie zlecana bądź dane w SMSie różnią się od danych, jakie zostały wprowadzone podczas składania dyspozycji – nie wprowadzaj kodu jednorazowego i niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem.
  4. Systematycznie sprawdzaj historię operacji wykonanych z Twojego rachunku – jeżeli zauważysz niezgodność, niezwłocznie zgłoś ją do Banku.
  5. Czytaj komunikaty Banku dotyczące bezpieczeństwa prezentowane na stronach internetowych.
Drukuj