Funkcje iPKO biznes | iPKO biznes features

Właściwości serwisu | Service properties

Autoryzacja | Authorisation

Moduł administratora | Administration

Transakcje | Transactions

Rachunki | Accounts

Karty | Cards

Kredyty i depozyty | Loans and deposits

Gotówka | Cash management

Inne | Others

** niedostępne dla klientów segmentu MSP | not available to SME segment customers

✎ operacja, która może być potwierdzana/podpisywana poprzez aplikację mobilną | available for signature in the application

★ dane dotyczące karty firmowej użytkownika aplikacji | access only to your company cards