iPKO biznes off-line

Dlaczego warto?

Zaletą oferty iPKO biznes off-line jest szeroki zakres funkcjonalności obejmujący, m.in.:

 • korzystanie z prostego i przejrzystego interfejsu Użytkownika
 • sprawne przygotowanie zleceń w formacie akceptowanym przez system bankowości elektronicznej
 • możliwość przygotowania określonych typów operacji w walucie polskiej (przelew, wynagrodzenie, składka ZUS, przelew do US)
 • efektywne zarządzanie finansami, zgodnie z preferencjami oraz oszczędność czasu przeznaczonego dotychczas na manualne czynności księgowe

Szczegóły oferty

 • Przeznaczenie

  iPKO biznes off-line to usługa polegająca na udostępnieniu możliwości przygotowania zbiorczych dyspozycji płatniczych (przelewów) na elektronicznym nośniku informacji, w celu realizacji za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub złożenia w Oddziale Banku.

  Usluga iPKO biznes off-line umożliwia przygotowanie plików przelewów w formacie akceptowanym przez system bankowości elektronicznej, np. iPKO biznes. iPKO biznes off-line zapewnia możliwość przygotowania zleceń przez osoby nie posiadające uprawnień do systemów bankowości elektronicznej bądź nie posiadających uprawnień do składania dyspozycji w imieniu Firmy (osoby zatrudnione na czas określony, praktykanci, itp.).

  Usługa iPKO biznes off-line stanowi wygodną i bezpieczną formę przygotowania dyspozycji płatniczych do zaczytania w systemach bankowości elektronicznej lub do zaczytania w Oddziale Banku. Realizowanie przelewów składanych na nośnikach elektronicznych zapewnia oszczędność czasu i minimalizuje ilość tworzonej dokumentacji oraz pozwala zautomatyzować proces zlecania poszczególnych operacji płatniczych.

 • Dla kogo?

 • Zawarcie umowy

 • Warunki otrzymania

 • Informacje dodatkowe

 • Termin realizacji

Opłaty i prowizje

Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP SA lub ustalane indywidualnie.