Zaletą oferty iPKO biznes off-line jest szeroki zakres funkcjonalności obejmujący, m.in.:

  • korzystanie z prostego i przejrzystego interfejsu Użytkownika
  • sprawne przygotowanie zleceń w formacie akceptowanym przez system bankowości elektronicznej
  • możliwość przygotowania określonych typów operacji w walucie polskiej (przelew, wynagrodzenie, składka ZUS, przelew do US)
  • efektywne zarządzanie finansami, zgodnie z preferencjami oraz oszczędność czasu przeznaczonego dotychczas na manualne czynności księgowe
Dla kogo jest przeznaczona usługa?

Usługa jest przeznaczona dla przedsiębiorców, jednostek samorządowych oraz innych organizacji.

iPKO biznes off-line to usługa polegająca na udostępnieniu możliwości przygotowania zbiorczych dyspozycji płatniczych (przelewów) na elektronicznym nośniku informacji, w celu realizacji za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub złożenia w Oddziale Banku.

Usluga iPKO biznes off-line umożliwia przygotowanie plików przelewów w formacie akceptowanym przez system bankowości elektronicznej, np. iPKO biznes. iPKO biznes off-line zapewnia możliwość przygotowania zleceń przez osoby nie posiadające uprawnień do systemów bankowości elektronicznej bądź nie posiadających uprawnień do składania dyspozycji w imieniu Firmy (osoby zatrudnione na czas określony, praktykanci, itp.).

Usługa iPKO biznes off-line stanowi wygodną i bezpieczną formę przygotowania dyspozycji płatniczych do zaczytania w systemach bankowości elektronicznej lub do zaczytania w Oddziale Banku. Realizowanie przelewów składanych na nośnikach elektronicznych zapewnia oszczędność czasu i minimalizuje ilość tworzonej dokumentacji oraz pozwala zautomatyzować proces zlecania poszczególnych operacji płatniczych.

 

Warunki korzystania z usługi
Termin realizacji i potwierdzenie rozliczenia

W celu skorzystania z usługi iPKO biznes off-line wymagane jest zawarcie z PKO Bankiem Polskim umowy o składanie dyspozycji płatniczych na elektronicznych nośnikach informacji z wykorzystaniem usługi "iPKO biznes off-line".

Bank udostępnia klientowi "iPKO biznes off-line" wraz z instrukcją obsługi.

Klient przygotowuje zlecenia płatnicze z wykorzystaniem usługi "iPKO biznes off-line". Następnie zapisuje je na elektronicznym nośniku informacji i dostarcza do Oddziału Banku wraz z raportem w formie papierowej na łączną kwotę wszystkich składanych zleceń lub zaczytuje przygotowany plik bezpośrednio do systemu bankowości elektronicznej iPKO biznes.

Wymagane dokumenty:

  1. Umowa o składanie dyspozycji płatniczych na elektronicznych nośnikach informacji z wykorzystaniem usługi "iPKO biznes off-line".
  2. Każdorazowo przy zleceniu zbiorczym - raport w formie papierowej na łączną kwotę wszystkich składanych zleceń.