Potwierdzenia sald za 2021 r. są dostępne do pobrania w serwisie iPKO biznes.

Dokumenty znajdziesz w menu Rachunki → Potwierdzenia sald → rodzaj rachunku (rachunki, depozyty, kredyty, karty przedpłacone) → Pobierz

  • Potwierdzenie salda można pobrać dla wskazanych rachunków pojedynczo lub grupowo
  • Użytkownicy posiadający uprawnienia do podglądu sald mogą pobrać potwierdzenia bez koniczności nadawania dodatkowych uprawnień
  • Jeżeli użytkownik nie może pobrać potwierdzenia salda, użytkownik-administrator może nadać odpowiednie uprawnienia w iPKO biznes

English version

Drukuj