Korzystając z iPKO używaj przeglądarek wspierających protokół TLS. Stosuj najnowsze wersje przeglądarek: Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Internet Explorer lub Google Chrome oraz przeprowadzaj ich okresowe aktualizacje. Używanie starych wersji oprogramowania jest niebezpieczne. Sprawdź, czy ustawienia Twojej przeglądarki są zgodne z poniższymi zaleceniami.

Jak sprawdzić wersję przeglądarki?

Informację o wersji posiadanej przeglądarki oraz protokole szyfrowania znajdziesz wybierając z menu opcję "Pomoc", a następnie w zależności od przeglądarki -> "Internet Explorer - informacje", "O programie Firefox", "O Operze" lub "Ustawienia Google Chrome" -> "Google Chrome – informacje".

Sprawdź czy ustawienia Twojej przeglądarki są zgodne z poniższymi zaleceniami.

Pamiętaj:nie pozwól wyszukiwarce na zapamiętanie danych, gdyż to umożliwia zalogowanie się na Twoje konto w serwisie internetowym każdemu kolejnemu użytkownikowi komputera.

Usuwaj pliki tymczasowe z pamięci podręcznej

Systematycznie usuwaj pliki tymczasowe, które są zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej, aby zapewnić jej poprawne funkcjonowanie.

 • Firefox
  Menu „Narzędzia” » „Wyczyść historię przeglądania” – zaznacz opcje „Ciasteczka” i „Pamięć podręczna” oraz naciśnij przycisk „Wyczyść teraz”. Możesz też wskazać okres, z którego zostanie usunięta pamięć podręczna
 • Opera
  Menu „Ustawienia” » „Wyczyść historię przeglądania” oraz zaznacz „Usuń wszystkie ciasteczka”, „Usuń strony i dane chronione hasłami dostępu”, „Usuń cała zawartość pamięci podręcznej”, a następnie nacisnąć przycisk „Usuń”.
 • Internet Explorer
  Menu „Narzędzia” » „Opcje internetowe” » zakładka „Ogólne”, część „Historia przeglądania”, przycisk „Usuń” - wybierz opcje „Usuń pliki cookie...” oraz „Tymczasowe pliki internetowe”
  Menu „Narzędzia” » „Opcje internetowe” » zakładka „Ogólne”, część „Historia przeglądania”, przycisk „Ustawienia” » w części „Sprawdź, czy są nowsze wersje przechowywanych stron” zaznacz opcję „Za każdym razem, gdy odwiedzam tę stronę”
 • Google Chrome
  Menu „Ustawienia Google Chrome” » „Narzędzia” » „Wyczyść dane przeglądania…”  - wybierz opcję „Opróżnij pamięć podręczną” oraz „Usuń pliki cookie i inne dane witryn” i naciśnij przycisk „Wyczyść dane przeglądarki”. Możesz też wskazać okres, z którego zostanie usunięta pamięć podręczna.
 • Safari
  Menu Preferencje » Prywatność » pole "Pliki cookie i inne dane witryn" » Usuń wszystkie dane witryn

Zapamiętywanie haseł i formularzy

Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie funkcji zapamiętywania haseł i formularzy w przeglądarce internetowej. Kiedy funkcja zapamiętywania haseł i formularzy jest włączona, przy logowaniu do serwisu iPKO numer Klienta i hasło są automatycznie wpisywane. Wyłączenie tej opcji uniemożliwi zalogowanie się w serwisie innym osobom.

 • Firefox
  Menu „Narzędzia” » „Opcje” » „Bezpieczeństwo” » „Hasła” » odznacz pole „Pamiętaj hasła do witryn”
 • Opera 
  Menu „Ustawienia”, zakładka „Preferencje…” » zakładka „Formularze”, odznacz pole „Włącz menedżera haseł”
 • Internet Explorer 
  Menu „Narzędzia” » „Opcje Internetowe” » zakładka „Zawartość” » część „Autouzupełnianie” » „Ustawienia” - odznacz pola „Nazwy użytkowników i hasła w formularzach” 
 • Google Chrome
  Menu „Ustawienia Google Chrome” » „Ustawienia” » „Prywatność” » „Hasła i formularze” – odznacz pole „Proponuj zapisywanie haseł podawanych w internecie”
 • Safari
  Menu Preferencje » Formularze » pole „Automatyczne wypełniania formularzy” odznaczenie pola "nazwami użytkowników i hasłami"

Pamiętaj! Zawsze po zakończonej pracy wyloguj się z serwisu (opcja w górnym prawym rogu), a następnie zamknij okno przeglądarki.

Jak włączać/usuwać/blokować pliki Cookies z przeglądarki internetowej?

 

Firefox
Chrome
Internet Explorer 9
Opera
Drukuj