Co to jest platforma iPKO dealer i do kogo jest skierowana?
Jakie waluty można wymieniać na platformie iPKO dealer?
Od jakiej kwoty mogę zawierać transakcje wymiany walut na platformie iPKO dealer?
Co to jest Order?
Co to jest Alert?
Co oznacza przycisk FX Spot i FX Forward?
Jakie są warunki korzystania z platformy iPKO dealer?
Jestem klientem iPKO/iPKO biznes, czy aby korzystać z iPKO dealer muszę posiadać dodatkowy login/hasło, lub inne narzędzia autoryzacyjne?
Czy transakcje zawarte na platformie iPKO dealer będą widoczne w historii moich transakcji w iPKO/iPKO biznes?
Czy mogę zawrzeć transakcję wymiany walut w iPKO dealer bez posiadania środków na obciążanym rachunku, wymaganych do jej rozliczenia w momencie zawierania transakcji?
Co się stanie, jeśli nie dostarczę do godziny 17:00 środków wymaganych do pełnego rozliczenia transakcji zawartej w iPKO dealer?
Zawarłem transakcję, z której chcę się wycofać czy mogę ją anulować?
Zawarłem transakcję sprzedaży EUR. Do rozliczenia transakcji zawartej na iPKO dealer zabrakło mi na rachunku 100 EUR. Co mogę zrobić, aby transakcja doszła do skutku?
Zawarłem transakcję terminowej wymiany walut na datę rozliczenia za 1 miesiąc. Czy mogę rozliczyć tę transakcję przed datą rozliczenia?
Zawarłem transakcję terminowej wymiany walut na datę rozliczenia za 1 miesiąc. Czy mogę przesunąć datę rozliczenia tej transakcji na datę późniejszą?
Jestem pełnomocnikiem dwóch firm. Jak mogę wybrać w iPKO dealer właściwą firmę, na której będę zawierał transakcje?
Jaką przeglądarkę internetową muszę mieć zainstalowaną, aby korzystać z iPKO dealer?
Czy mogę korzystać z iPKO dealer na urządzeniach mobilnych?
Czy wersja mobilna zapewnia taką samą funkcjonalność jak iPKO dealer?
Czy posiadając dostęp do platformy iPKO dealer mogę również zawierać transakcje telefonicznie z dealerem PKO Banku Polskiego?
Otrzymałem środki z innego banku w walucie, w której nie posiadam rachunku. Czy mogę je przewalutować w iPKO dealer?
Chcę wykonać kilka transakcji dla tej samej pary walutowej, czy mogę skorzystać z funkcji Seria transakcji?
Czym jest Par Forward widoczny w Serii transakcji?
Kto w imieniu mojej firmy może dokonywać transakcji na platformie iPKO dealer?
W jaki sposób uzyskać dostęp do platformy iPKO dealer?
Drukuj