2023-03-06

Faktoring jest w firmie alternatywą dla kredytu obrotowego i pożyczki firmowej. Bazując na doświadczeniach naszych klientów, zebrałyśmy sytuacje, w których faktoring może być najbardziej korzystnym rozwiązaniem.

Faktoring to zamiana faktury na gotówkę. Po wystawieniu lub otrzymaniu faktury firma przekazuje ją do faktora, a gotówkę otrzymuje zwykle tego samego dnia. Kwota, jaką dostaje firma jest pomniejszona o opłatę za tę usługę. Są sytuacje, w których taka usługa jest szczególnie korzystna dla firmy:

 • Gdy firma potrafi lepiej zarządzić gotówką lub chce zdyscyplinować klientów.
  Znamy firmy, które potrafią dzięki „uwolnionym środkom” zyskać więcej niż wynosi prowizja za faktoring. Jest to możliwe m.in. dzięki rabatom u dostawców lub podniesieniu marży na fakturach z dłuższym terminem płatności. Z naszych doświadczeń wynika też, że zastosowanie faktoringu znacznie poprawia dyscyplinę płatniczą wśród klientów.
 • Gdy Twoja firma planuje wziąć duży kredyt
 • Gdy firma nie ma nieruchomości do zabezpieczenia kredytu
  Aby uzyskać kredyt z banku o nieco wyższej wartości (np. pow. 100 tys. zł), Twoja firma musi przedstawić jakąś formę zabezpieczenia i najczęściej jest to hipoteka. Takiego wymogu nie ma w przypadku faktoringu, a jedyną formą zabezpieczenia jest weksel.
 • Gdy firma zawiera duży kontrakt
  Duży kontrakt dla firmy to ogromna szansa, ale też pewne ryzyko. Jeśli kontrahent oczekuje długich terminów płatności, może dojść do sytuacji, w której firma straci płynność. Przykład: przedsiębiorstwo otrzymuje zlecenie na produkcję krzeseł. W tym celu kupuje surowce. Po miesiącu wysyła zamówienie i wystawia fakturę. Gdy termin płatności wynosi np. 90 dni, firma otrzymuje zapłatę aż 4 miesiące od chwili zakupu surowców. W tym czasie musi zapłacić pensje pracowników, podatki oraz ponieść inne koszty związane z utrzymaniem działalności. Faktoring w tej sytuacji może okazać się naprawdę dobrym rozwiązaniem, które podniesie bezpieczeństwo finansowe.
 • Gdy firma chce wydłużyć termin płatności dla klientów
  W nawiązaniu do powyższego przykładu odwracamy role – producentem krzeseł jest klient Twojej firmy. Ty dostarczasz mu surowiec. Możesz więc zyskać dużego i atrakcyjnego klienta, ale pod warunkiem, że zaoferujesz mu wydłużony termin płatności. Dzięki faktoringowi nie nadwyrężasz płynności finansowej.
 • Gdy firma kupuje produkty i chce uzyskać dłuższe terminy płatności, wyższy rabat lub uwiarygodnienie
  Z faktoringu można skorzystać nie tylko, gdy firma wystawia faktury, ale też wtedy, gdy je otrzymuje od swoich dostawców. Faktoring odwrotny sprawdzi się, gdy Twoja firma np. kupuje surowiec od dostawcy, a np. Twój klient nie zgadza się na faktoring. Dzięki faktoringowi odwrotnemu możesz:
  • od razu zapłacić za towar u dostawcy, który nie udziela kredytu kupieckiego;
  • zyskać szansę na wyższy rabat za szybką płatność;
  • zyskać czas na spłatę należności.

 

@Agnieszka Młynarska-Cerny – PKO Bank Polski

@Ewelina Lech-Motyka – PKO Faktoring

Informację zawarte na stronie mają charakter informacyjny, reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia usług doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.