2023-07-13

Zwrot od 25 do 80% kosztów kwalifikowanych może otrzymać firma, która skorzystała z kredytu ekologicznego. Podpowiadamy jakie warunki należy spełnić oraz jak zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji.

 

Posłuchaj podcastu: Kredyt firmowy z dotacją, czyli jak korzystnie zmniejszyć zużycie energii

Czym jest kredyt ekologiczny?

Kredyt ekologiczny to kredyt na inwestycje w firmie, których efektem będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (z zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych). Kredytu może udzielić bank, który podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Takim bankiem jest m.in. PKO Bank Polski.

W ramach inwestycji firma może uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. O przyznaniu dotacji decyduje Bank Gospodarstwa Krajowego. Kwota dotacji maksymalnie może wynieść 80% kosztów kwalifikowanych projektu, ale ta wartość nie jest stała. Wysokość dotacji zależy od rodzaju przedsięwzięcia, lokalizacji inwestycji oraz wybranego programu spośród pięciu rodzajów pomocy regionalnej. Szacuję, że firmy, które skorzystają z kredytu odzyskają średnio około 30-40% kosztów netto poniesionych na inwestycję zmniejszającą zużycie energii – wyjaśnia Piotr Cirin z PKO Banku Polskiego.

 

Na jaki cel może być przeznaczony kredyt?

Na każde przedsięwzięcie, które może się przyczynić do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej lub cieplnej w firmie. Wśród popularnych inwestycji znajdą się ocieplenia budynków, oszczędniejsze maszyny i urządzenia, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, klimatyzacje, czy wymiana starej instalacji cieplnej na nową. Nie musi to być inwestycja składająca się z 1 elementu, ale też z kilku, np. ocieplenie budynku połączone z wymianą instalacji cieplnej i montażem fotowoltaiki. 

 

Jakie warunki musi spełnić firma?

Podstawowym warunkiem udzielenia kredytu ekologicznego jest zdolność kredytowa firmy, która pozwala na realizację inwestycji bez dotacji. Przykładowo – jeśli firma stara się o kredyt na 1 mln zł, z czego 400 tys. zł stanowić miałaby dotacja to mimo wszystko jej zdolność kredytowa musi wynosić minimum 1 mln zł. Zdolność kredytową weryfikuje bank przed udzieleniem promesy.

Drugim warunek dotyczy przedmiotu inwestycji. W wyniku przedsięwzięcia firma musi zmniejszyć zużycie energii pierwotnej o 30%, ale tylko w tym obszarze, który był objęty kredytem ekologicznym. Jeśli firma ma 3 maszyny, a w ramach kredytu ekologicznego wymienia jedną z nich, to nowa maszyna musi zużywać minimum 30% mniej energii niż ta jedna stara, która w firmie nie będzie już wykorzystywana – wyjaśnia mówi Mateusz Szulc z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Trzecim istotnym warunkiem jest okres karencji dotacji, tzn. czas, w którym nie może się zmienić zakres wykorzystania przedmiotu kredytowania. Co to oznacza w praktyce? Jeśli kredyt ekologiczny był wzięty np. na ocieplenie budynku produkcyjnego, wówczas przez 3 lata ( dot. MSP) lub 5 lat (dot. większych firm) ten budynek nie może zostać sprzedany lub wynajęty.

 

Kiedy kredyt ekologiczny może być najbardziej korzystny dla firmy?

Z biznesowego punktu widzenia – kredyt ekologiczny może być szczególnie atrakcyjny dla firmy, gdy uzyskane oszczędności związane z mniejszym zużyciem energii pozwolą na pokrycie kosztów całej inwestycji. W praktyce może to oznaczać, że firma dzięki zrealizowanej inwestycji i związanej z nią  tarczy podatkowej oraz mniejszym rachunkom za prąd uzyska środki pieniężne umożliwiające spłatę zaciągniętego kredytu. Warto też plan inwestycji skonsultować z doradcą podatkowym, który może zwrócić uwagę na inne aspekty przynoszące korzyści dla firmy.

 

Jak zwiększyć szanse na otrzymanie dotacji?

Dotacje są przyznawane w konkursie. Największe szanse na uzyskanie dofinansowania mają projekty, w których relacja oszczędność energii do nakładów finansowych jest najkorzystniejsza. Ta relacja jest wyrażana w jednostkach fizycznych, np. ile MWh oszczędności wygenerowało każde 100 zł inwestycji.

W związku z tym przy inwestycji warto koncentrować się na takich elementach, które przynoszą bezpośrednie oszczędności. Przykładowo – większe szanse w konkursie ma projekt samej instalacji fotowoltaicznej, niż projekt instalacji fotowoltaicznej połączonej z bankiem energii.

 

Jak wygląda proces?

1. Firma składa wniosek o kredyt ekologiczny do banku

2. Bank ocenia zdolność kredytową i jeśli jest pozytywna - wydaje promesę (zobowiązanie udzielenia kredytu) dla firmy

3. Firma składa wniosek do BGK o dotację wraz z promesą i Dokumentem audytu energetycznego

4. BGK rozstrzyga konkurs i przyznaje dotację firmie

5. Firma podpisuje umowę kredytową i bank przekazuje firmie środki oraz firma podpisuje umowę o dofinansowanie z BGK

6. Firma dostarcza do BGK dokumentację o zrealizowanej inwestycji

7. BGK przekazuje dotację do banku kredytującego

8. Bank kredytujący pomniejsza zobowiązanie firmy o uzyskaną dotację

 

Terminy i kwoty

Aktualnie znane są terminy oraz zasady dla 2 konkursów. W ramach pierwszego konkursu środki należy składać do 17 sierpnia 2023 r., a drugi konkurs będzie ogłoszony 28 marca 2024 roku, a nabór wniosków będzie realizowany od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 roku. Pula środków w obydwu konkursach wynosi 660 mln zł, a ogłoszenie wyników następuje do 70 dni od zakończenia danego naboru. Przewidujemy, że w pierwszym konkursie wniosków będzie więcej, dlatego zachęcamy firmy, które dopiero zaczęły planować inwestycję na rozważenie udziału w konkursie prowadzonym w 2024 roku – mówi Mateusz Szulc z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej szczegółów dotyczących kredytu ekologicznego z dotacją znajduje się na stronach bgk.pl oraz pkobp.pl

 

Chcesz porozmawiać o biznesie? Zostaw swój numer, a oddzwoni nasz doradca

Kontakt

 

Informację zawarte na stronie mają charakter informacyjny, reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia usług doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.