2022-07-12

Twoja firma planuje zwiększyć eksport i potrzebuje kredytu? Gwarancją KUKE możesz zabezpieczyć do 80% procent wartości kredytu udzielonego przez bank. 

Z tego artykułu dowiesz się:

  • czym jest gwarancja ubezpieczeniowa KUKE;
  • jakie firmy mogą ubiegać się o finansowanie inwestycyjne gwarantowane przez KUKE;
  • jak wygląda procedura udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej KUKE;
  • jaki jest koszt zabezpieczenia.

Posłuchaj podcastu: Jak działają gwarancje KUKE przy kredytach proeksportowych?

 

Rozbudowa zakładu produkcyjnego, otwarcie nowej linii, zakup skomplikowanych technologii i maszyn – wszystko po to, by rozpocząć lub rozwijać działalność eksportową. Przy takich projektach przedsiębiorcy zwykle sięgają po kredyt inwestycyjny. Nie zawsze jednak firma może uzyskać finansowanie w pełnej wysokości lub na odpowiednio długi czas. W takich sytuacjach pomocna może być Gwarancja KUKE.

Gwarancja ubezpieczeniowa KUKE – co to jest?

Gwarancje ubezpieczeniowe KUKE to instrument finansowy, który może być wykorzystywany jako zabezpieczenie kredytu na inwestycje zlokalizowane w Polsce zarówno dla firm, które już eksportują, jak i dla tych, które dzięki tym inwestycjom dopiero szykują się do ekspansji zagranicznej. Gwarancja ubezpieczeniowa KUKE jest nieodwoływalna i płatna na pierwsze żądanie. Zabezpiecza do 80 proc. wartości kredytu – czyli kapitału, odsetek, prowizji.

Gwarancje ubezpieczeniowe – dla kogo?

Podmiot, który chce skorzystać z takiego rozwiązania, musi spełniać co najmniej jeden z dwóch warunków:

  1. już jest eksporterem, czyli przedstawi sprawozdania finansowe za ostatnich 5 lat, z których KUKE wybierze 3 najlepsze lata i sprawdzi, czy w każdym z nich przychody eksportowe były na poziomie co najmniej 20 proc.

LUB

  1. dopiero zarejestrował spółkę w Polsce (KRS), ale zobowiązuje się (np. poprzez przedstawienie umów z odbiorcą zagranicznym), że przez 3 lata po ukończeniu inwestycji jego firma będzie miała w każdym roku przychody eksportowe na poziomie co najmniej 20 proc.

Przedsiębiorca może skorzystać z gwarancji ubezpieczeniowej KUKE nawet wtedy, gdy nie ma możliwości ustanowienia zabezpieczenia dla banku na majątku trwałym.

KUKE jest bowiem podmiotem, który naturalnie zwiększa pojemność finansowania dostępnego dla przedsiębiorcy w instytucjach finansowych, a to pozwala bankowi udzielić znacznie większego finansowania i to na dłuższy okres czasu, a także na porównywalnym albo nawet niższym koszcie z punktu widzenia kredytobiorcy.

Bywa także tak, że obciążenie majątku trwałego tytułem zabezpieczenia kolejnego kredytu wymaga zgód korporacyjnych, których osiągnięcie nie jest możliwe.

­– Banki sięgają po gwarancję ubezpieczeniową KUKE po to, by znaleźć dodatkowe zabezpieczenie dla transakcji. To prosta matematyka - ryzyko dzielone na dwa podmioty jest mniejsze – mówi Monika Palimąka, menedżer zespołu produktów kredytowych w PKO Banku Polskim.

Gdy z kolei zabezpieczenie transakcji na majątku trwałym jest możliwe, to dzięki gwarancji ubezpieczeniowej można znacząco wydłużyć okres spłaty zobowiązania.

– Dla banku 7 lat na spłatę finansowania o charakterze inwestycyjnym to już jest dość odległy horyzont czasowy – wyjaśnia @Piotr Maciaszek, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE. – Zdejmując z instytucji finansowej 80 proc. ryzyka w ramach ustanowienia gwarancji KUKE można dodatkowo ten okres wydłużyć nawet do 14 lat. To sprawdza się szczególnie wtedy, gdy okres amortyzacji takiej inwestycji jest długi.

Gwarancja ubezpieczeniowa – procedura

Z punktu widzenia klienta proces jest właściwie niewidoczny. Wszystkie informacje na temat gwarancji ubezpieczeniowej KUKE klient uzyskuje od banku. Warunkiem koniecznym jest zdolność kredytowa. Bez jej spełnienia w grę nie wchodzi żaden rodzaj finansowania transakcji – ani standardowy, ani gwarantowany przez KUKE.

To bank zgłasza do KUKE zainteresowanie gwarancją ubezpieczeniową przy danym kredycie. Oczywiście dzieje się to wtedy, gdy klient takie zainteresowanie wykaże. Zatem to bank jest klientem KUKE, a nie bezpośrednio przedsiębiorca.

– Procedura jest maksymalnie uproszczona. Ze strony klienta wygląda identycznie, jak w przypadku pozyskiwania standardowego finansowania – opowiada @Piotr Maciaszek. – Bank przekazuje klientowi wymogi formalne związane z transakcją, a te są po stronie obu instytucji takie same. KUKE nie oczekuje zatem od klienta niczego więcej niż bank. Pracujemy równolegle, więc klient wypełnia jedynie oświadczenie, że bank może się dokumentacją dostarczoną przez klienta podzielić z KUKE na potrzeby tej transakcji.

Gdy bank ma umowę ramową z KUKE, uzyskanie gwarancji ubezpieczeniowej KUKE jest dla przedsiębiorcy łatwiejsze, a procedura przebiega znacznie szybciej.

Ile kosztuje gwarancja ubezpieczeniowa?

Koszt gwarancji ubezpieczeniowej KUKE jest wyliczany na podstawie kwoty finansowania i struktury transakcji, więc jest to pewien złożony algorytm z wieloma zmiennymi, a nie tabelaryczna taryfikacja stawek. Można ją wyliczyć dopiero wtedy, gdy znane są wszystkie szczegóły transakcji. KUKE pobiera wynagrodzenie z tytułu udzielonej gwarancji, jednak sam koszt finansowania z takim zabezpieczeniem jest zwykle niższy.

– Gdy uruchamiana jest gwarancja KUKE, przedsiębiorca pokrywa związane z nią koszty, ale w zależności od struktury transakcji może  uniknąć innych opłat, np. kosztów ustanowienia zabezpieczenia na majątku trwałym, czy też wykonywania niektórych pracochłonnych obowiązków związanych z monitorowaniem finansowania, które także obciążają klienta – wylicza Monika Palimąka, menedżer zespołu produktów kredytowych w PKO Banku Polskim.

Wynagrodzenie KUKE za udzielenie gwarancji może zostać pokryte ze środków własnych przedsiębiorcy, ale może również powiększyć wartość kredytu, który zostanie udzielony. Przedsiębiorca może więc rozłożyć koszt gwarancji na cały okres spłaty zobowiązania, czyli nawet na 14 lat.

Przedsiębiorstwa, przy staraniu się o kredyt na znaczną kwotę, prócz gwarancji KUKE jako zabezpieczenie mogą rozważyć także m.in. kredyt inwestycyjny połączony z leasingiem (zobacz artykuł: Kredyt czy leasing? Jak wygląda planowanie inwestycji w firmie?) oraz kredyt konsorcjalny (udzielany przez kilka banków). Więcej informacji o KUKE znajduje się na stronie kuke.com.pl 

Chcesz porozmawiać o biznesie? Zostaw swój numer, a oddzwoni nasz doradca

Kontakt

 

Informacje zawarte na stronie mają charakter informacyjny, reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia usług doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.