Dobrowolna Sprzedaż Nieruchomości (DSN) jest programem pomocy klientom banku, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i mają problemy ze spłacaniem zaciągniętego w PKO BP SA kredytu hipotecznego. DSN polega na spłacie zaległości poprzez dobrowolną sprzedaż nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Sprzedaż taka może odbywać się przy udziale profesjonalnego pośrednika w obrocie nieruchomościami, którego wynagrodzenie pokryje bank.

Sprawdź w kalkulatorze, co zyskasz
i nie czekaj na postępowanie komornicze

Kalkulator korzyści DSN

  • zatrudnimy pośrednika na nasz koszt, który znajdzie kupca na zadłużoną nieruchomość
  • pomożemy w formalnościach i negocjacjach z wierzycielami (np. spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi, ZUS-em, US, z innymi bankami)
  • umożliwiamy sfinansowanie nabywanej nieruchomości przez PKO Bank Polski (po ocenie zdolności kredytowej)
  • jeśli kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości będzie niewystarczająca do pokrycia wszystkich zobowiązań, uwzględnimy możliwość restrukturyzacji pozostałej do spłaty kwoty, w tym rozłożenia jej na raty na dogodnych warunkach oraz/lub umorzenia części odsetek
Jak zgłosić dom/mieszkanie/inną nieruchomość do sprzedaży?

1. Wypełnij upoważnienie

Pobierz upoważnienie, wypełnij je i podpisz:Jeśli jesteś naszym klientem,
wypełnij dyspozycję w serwisie iPKO

2. Wyślij do nas dokument

Wyślij upoważnienie mailem lub listownie:PKO Bank Polski
Centrum Restrukturyzacji i Windykacji
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

Jak zgłosić nieruchomość do sprzedaży online?

1. W serwisie iPKO wybierz kolejno Oferty i wnioski → Dyspozycje / Zaświadczenia  → Nowa dyspozycja.

W serwisie iPKO wybierz kolejno Oferty i wnioski/Dyspozycje / Zaświadczenia/Nowa dyspozycja

2. Wskaż właściwy typ dyspozycji i z list rozwijanych (Rodzaj wniosku / Kategoria / Podkategoria) wybierz kolejno: DyspozycjaRestrukturyzacja Przystąpienie do programu Dobrowolnej Sprzedaży Nieruchomości.

Wskaż właściwy typ dyspozycji i z list rozwijanych

3. Wystaw upoważnienie dla banku: W formularzu podaj adres i numer Księgi Wieczystej (KW) nieruchomości do sprzedaży. Inne Twoje dane uzupełnimy automatycznie. Upoważnienie dla PKO Banku Polskiego należy autoryzować.

Wystaw upoważnienie dla banku
Czym jest Dobrowolna Sprzedaż Nieruchomości?
Czy mogę samodzielnie znaleźć klienta na nieruchomość, czy muszę współpracować z wybranym pośrednikami?
Jakie wsparcie dają pośrednicy w ramach DSN?
Jak ustalana jest cena nieruchomości?
Czy można zrezygnować z udziału w programie w trakcie?
Moją nieruchomość obejmuje egzekucja komornicza i zaplanowano licytacje. Czy może być zakwalifikowana do DSN?
Jeśli przystąpię do DSN to licytacja komornicza się nie odbędzie?
Czy kredyty walutowe kwalifikują się do DSN?
Moja nieruchomość jest zadłużona też z innych tytułów - czy mogę przystąpić do programu?
Czy mogę przystąpić do DSN nie mając zaległości w spłacaniu rat?
Mój kredyt jest znacznie niższy niż wartość mieszkania, czy po sprzedaży bank odda mi różnicę?
Mój współkredytobiorca nie chce sprzedawać mieszkania - co robić?
Jestem w trakcie rozwodu, czy mogę przystąpić do programu?
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj