Chcesz sprzedać nieruchomość, na zakup której zaciągnąłeś kredyt? 
Masz problem ze spłatą swojego kredytu?

Program Dobrowolnej Sprzedaży Nieruchomości (DSN) to wsparcie merytoryczne PKO Banku Polskiego i pomoc w uregulowaniu zobowiązań: 

  • pomoc profesjonalnego pośrednika w znalezieniu kupca
  • wsparcie przy formalnościach związanych ze sprzedażą
  • pomoc w negocjacjach ugód z innymi wierzycielami (np. spółdzielniami lub wpólnotami mieszkaniowymi, ZUS, US, inne banki)
  • możliwość sfinansowania nabywanej nieruchomości przez PKO Bank Polski S.A. (po ocenie zdolności kredytowej)
  • pokrycie wynagrodzenie pośredników w obrocie nieruchomościami

Kalkulator w pliku .xls

Dodatkowe korzyści DSN

  • jeśli kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości będzie niewystarczająca do pokrycia całości zobowiązań, Bank uwzględni możliwość restrukturyzacji pozostałej do spłaty kwoty, w tym rozłożenia jej na raty na dogodnych warunkach oraz/lub umorzenia części odsetek
  • znacznie większa szansa na pokrycie swoich zobowiązań z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości niż w przypadku sprzedaży nieruchomości przez komornika

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj