Program Dobrowolnej Sprzedaży Nieruchomości (DSN) to pomoc PKO Banku Polskiego w uregulowaniu długów i sprzedaży zadłużonej nieruchomości

  • angażujemy profesjonalnego pośrednika w znalezieniu kupca na zadłużoną nieruchomość i płacimy wynagrodzenie pośredników w obrocie nieruchomościami
  • wspieramy przy formalnościach związanych ze sprzedażą
  • pomagamy w negocjacjach ugód z innymi wierzycielami (np. spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi, ZUS, US, z innymi bankami)
  • umożliwiamy sfinansowanie nabywanej nieruchomości przez PKO Bank Polski S.A. (po ocenie zdolności kredytowej)
  • jeśli kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości będzie niewystarczająca do pokrycia wszystkich zobowiązań, uwzględnimy możliwość restrukturyzacji pozostałej do spłaty kwoty, w tym rozłożenia jej na raty na dogodnych warunkach oraz/lub umorzenia części odsetek

Sprawdź w kalkulatorze, co zyskasz
i nie czekaj na postępowanie komornicze

Kalkulator korzyści DSN

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj