Karta PKO BIZNES PARTNER

Karta dla posiadaczy rachunku bieżącego BIZNES PARTNER, działa w oparciu o przyznane limity oraz wolne środki na rachunku.

Karta PKO Visa Business Waluta w EUR i USD

Niezastąpiona karta do płacenia za bieżące wydatki firmy w kraju i zagranicą.