Więcej o gwarancji de minimis

Wysokość gwarancji: do 80% kwoty kredytu lub pożyczki**

Maksymalna kwota gwarancji: do 1,5 mln EUR**

Okres obowiązywania**:

  • do 75 miesięcy dla kredytów obrotowych i pożyczek
  • do 120 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych

Prowizja za udzielenie gwarancji: 0%**

**Do 31.12.2023 roku obowiązują nowe warunki gwarancji de minimis w zakresie:

  • zwiększenia maksymalnej kwoty gwarancji z 3,5 mln PLN do 1,5 mln EUR dla gwarancji udzielanych na 5 lat oraz do 750 tys. EUR dla gwarancji na okres powyżej 5 lat (pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis).
  • wydłużonego okresu obowiązywania gwarancji na zabezpieczenie kredytu obrotowego lub pożyczki z 39 do 75 miesięcy,
  • wydłużonego okresu obowiązywania gwarancji na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego z 99 do 120 miesięcy,
  • obniżenia rocznej prowizji za udzielenie gwarancji z 0,5% do 0%.

Gwarancja de minimis – kto może skorzystać?

Jak dostać gwarancję de minimis?

Pytania i odpowiedzi

Jakie zmiany warunków programu gwarancji de minimis nastąpiły w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy?

Czy podniesiony zakres gwarancji do 80% obowiązuje bezterminowo?

Czy brak opłaty za udzielenie gwarancji obowiązuje bezterminowo?