Na wniosek Klienta Bank może udzielić kredytu oprocentowanego według stałej albo zmiennej stopy procentowej 

Na oprocentowanie kredytu inwestycyjnego składa się:

  1. stawka referencyjna: 
    • dla waluty polskiej WIBOR, 
    • dla pozostałych walut wymienialnych LIBOR albo EURIBOR
  1. marża banku
Drukuj