• pozytywny obraz wiarygodności klienta korzystającego z gwarancji
  • zminimalizowanie ryzyka braku zapłaty, łatwe dochodzenie roszczeń
  • większa swoboda działania oraz ułatwienie wejścia na rynek nowym firmom do czasu ich uwiarygodnienia się
  • możliwość negocjowania warunków umowy
Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do zabezpieczenia transakcji handlowej albo zawartej umowy.

Bank udziela gwarancji:

  • przetargowych (wadialnych)
  • zwrotu zaliczki
  • dobrego wykonania umowy
  • spłaty kredytu
  • zapłaty rat leasingowych
  • zapłaty długu celnego
  • zapłaty
  • uregulowania zobowiązań z innych tytułów
Dla kogo?
Forma i sposób uruchomienia kredytu
Forma i sposób spłaty kredytu
Formy zabezpieczenia
Wysokość kredytu
Waluta
Informacje dodatkowe

Opłaty i prowizje

Zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP. W zależności od warunków gwarancji - pobierane od beneficjenta lub zleceniodawcy gwarancji.