• pozytywny obraz wiarygodności klienta korzystającego z gwarancji
 • zminimalizowanie ryzyka braku zapłaty, łatwe dochodzenie roszczeń
 • większa swoboda działania oraz ułatwienie wejścia na rynek nowym firmom do czasu ich uwiarygodnienia się
 • możliwość negocjowania warunków umowy
Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do zabezpieczenia transakcji handlowej albo zawartej umowy.

Bank udziela gwarancji:

 • przetargowych (wadialnych)
 • zwrotu zaliczki
 • dobrego wykonania umowy
 • spłaty kredytu
 • zapłaty rat leasingowych
 • zapłaty długu celnego
 • zapłaty
 • uregulowania zobowiązań z innych tytułów
Dla kogo?
Forma i sposób uruchomienia kredytu
Forma i sposób spłaty kredytu
Formy zabezpieczenia
Wysokość kredytu
Waluta
Informacje dodatkowe

Opłaty i prowizje

Zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP. W zależności od warunków gwarancji - pobierane od beneficjenta lub zleceniodawcy gwarancji.