Udzielenie kredytu w walucie wymienialnej wymaga uzyskania przychodów w tej walucie

Kredyt bez zabezpieczeń rzeczowych nawet w jeden dzień:
  - jeżeli prowadzisz działalność od 18 miesięcy
  - Twoje zaangażowanie kredytowe w PKO Banku Polskim nie przekracza 1 mln zł