Dla posiadaczy rachunków bieżących w PKO Banku Polskim podpisanie dokumentu potwierdzenia zawierającego istotne warunki lokaty, jest równoznaczne z zawarciem z bankiem umowy rachunku lokaty.

Zasady gwarantowania depozytów