• bezpieczne przekazywanie gotówki do Banku według indywidualnie określonego harmonogramu, w miejscu i czasie wskazanym przez Klienta, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku,
  • bez konieczności wychodzenia z firmy,
  • bez zbędnego przetrzymywania gotówki w miejscach prowadzenia działalności, dłużej niż wynika to z bieżących potrzeb operacyjnych,
  • bez pośrednictwa kas Banku,
  • przejęcie ryzyka transportu przez firmy konwojujące od momentu odbioru gotówki z Państwa siedziby,
  • ograniczenie ryzyk związanych z korzystaniem z usług transportu chronionego,
  • negocjowanie warunków transportu wyłącznie z jedną instytucją: Bankiem,
  • indywidualnie dostosowane do Państwa potrzeb,
  • możliwość dokonywania wpłat w uzgodnionej formie.
Przeznaczenie

Usługa wpłat zamkniętych z opcją transportu jest dedykowana klientom wykazującym się koniecznością częstego i szybkiego odprowadzania gotówki do banku, wymagającym rozwiązań kompleksowych, niestandardowych, dostępnych 24 godziny na dobę na terenie całego kraju.

Dla kogo?
Warunki otrzymania
Formy zabezpieczenia
Zawarcie umowy
Waluta
Informacje dodatkowe
Warunki wypowiedzenia umowy
Zasady anulowania transakcji
Termin realizacji
Realizacja transakcji

Opłaty i prowizje

Prowizja z tytułu wpłat zamkniętych jest ustalana w oparciu o Taryfę prowizji i opłat bankowych w PKO BP lub na podstawie indywidualnych negocjacji. Dodatkowo jest pobierana opłata za transport, która jest określana na podstawie indywidualnej wyceny. Opłaty i prowizje są pobierane w dogodnym dla Państwa terminie.