Lokata terminowa dla Przedsiębiorstw

Lokata umożliwia przechowywanie wolnych środków na wyżej oprocentowanym rachunku.

Lokata negocjowana

Lokata negocjowana to popularna forma lokowania wolnych środków pieniężnych dla Klientów dysponujących znacznymi nadwyżkami środków pieniężnych.

Depozyt automatyczny

Depozyt automatyczny stanowi elastyczną formę lokowania bieżących nadwyżek na rachunkach, w ramach których prowadzona jest obsługa bieżącej działalności.