Lokata dwuwalutowa z inwestycją w opcję walutową

Lokata dwuwalutowa z inwestycją w opcję walutową ma charakter inwestycji na rynkach finansowych, a zwrot z niej zależy od zmian kursu walutowego.

Lokata inwestycyjna

Gwarantowany zwrot kapitału, jeśli do końca okresu obowiązywania lokaty utrzymasz na niej pieniądze

Lokata premium

Otwórz lokatę na dowolny czas – od 1 dnia do roku

Lokata terminowa

Lokata umożliwia przechowywanie wolnych środków na wyżej oprocentowanym rachunku.

 

Dłużne papiery wartościowe

Skorzystaj z możliwości zainwestowania nadwyżek finansowych m.in. w: bony skarbowe, obligacje skarbowe, korporacyjne i komunalne