Gwarancje bankowe

Zyskaj skuteczne narzędzie, które zwiększa bezpieczeństwo transakcji i ogranicza ryzyko niewywiązania się z zobowiązań przez kontrahenta.

Poręczenie bankowe

Bank może przejąć ryzyko niewypłacalności Twojej firmy i zobowiązać się ewentualnej zapłaty na rzecz wierzyciela.

Poręczenia wekslowe

Bank może poręczyć weksel Twojej firmy i zobowiązać wierzyciela do jego spłaty.

Dyskonto weksli

Skorzystaj z prostej procedury i zyskaj krótkoterminowe finansowanie swojego biznesu.

Inkaso

Zyskaj komfort wygodnego rozliczenia i zabezpieczenia transakcji handlowych firmy.

Akredytywa

Zabezpiecz kontrakty handlowe na wypadek, gdyby sytuacja ekonomiczno-polityczna w kraju kontrahenta stała się niestabilna.


iPKO dealer

Zaawansowany kantor internetowy dla firm:

  • Wymieniasz waluty po konkurencyjnym kursie
  • Nie musisz mieć konta walutowego, żeby przewalutować swoje transakcje zagraniczne w iPKO dealer
  • Na bieżąco sprawdzasz notowania walut, analizy i aktualności rynkowe (od Thomson Reuters)

Więcej

 


Kod LEI

To unikalny identyfikator podmiotu prawnego nadawany przez autoryzowane agencje kodujące (w Polsce taki status  ma KDPW) i identyfikuje strony transakcji na instrumentach finansowych w skali globalnej.  Od stycznia 2018 r. bez kodu LEI nie można zawierać transakcji na instrumentach finansowych. Wymóg jego posiadania wynika z regulacji EMIR oraz MIFID. 

Twoja firma nie ma jeszcze kodu LEI?

Wystarczy, że wypełnisz wniosek o zawarcie Umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym przez iPKO dealer lub z w dowolnej placówce Banku:

  • załatwimy formalności w KDPW w imieniu Twojej firmy
  • przejmiemy opłaty za nadanie i odnowienie kodu LEI, jeśli Twoja firma osiągnie wymagany próg transakcyjny