Dyskonto weksli – co można zyskać?

  • Brak ryzyka nieotrzymania zapłaty za weksel - w przypadku dyskonta weksla bez regresu do podawcy, to bank bierze na siebie ryzyko braku spłaty weksla
  • Poprawa płynności finansowej firmy - wypłata zdyskontowanej kwoty od razu po zdyskontowaniu weksla przez bank
  • Prosta procedura: przedmiotem dyskonta może być jeden lub wiele weksli w ramach umowy ramowej z bankiem

Dodatkowe informacje