Lokata inwestycyjna

Zyskaj możliwość alternatywnego oprocentowania ulokowanego kapitału

Więcej

Lokata negocjowana

Dostosuj z nami warunki i czas trwania lokaty do potrzeb swojej firmy

Więcej

Lokata dwuwalutowa z inwestycją w opcję walutową

Zyskaj możliwość wyższego zwrotu z inwestycji niż na zwykłej lokacie terminowej

Więcej

Dłużne papiery wartościowe

Skorzystaj z możliwości zainwestowania nadwyżek finansowych m.in. w: bony skarbowe, obligacje skarbowe, korporacyjne i komunalne

Więcej

Rachunek dynamiczny (lokata nocna)

Automatyczne lokowanie środków, które są pobierane z rachunku firmy na koniec dnia i zwracane w następnym dniu roboczym rano.

Więcej


Szukasz innych pomysłów?
Interesuje Cię inwestowanie na giełdach w Polsce i zagranicą?

Skontaktuj się z ekspertami Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Skontaktuj się


Szukasz innych pomysłów?
Interesuje Cię lokowanie środków na giełdach w Polsce i za granicą?

Skontaktuj się z ekspertami Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Skontaktuj się