Zalety papierów wartościowych

 

Możliwość uzyskania wyższej stopy zwrotu w porównaniu z lokatami terminowymi

Wysokie bezpieczeństwo inwestycji w przypadku zakupu polskich papierów skarbowych

Pewność wysokości zwrotu z inwestycji w przypadku trzymania papierów wartościowych do dnia ich wykupu

Możliwość wykorzystania zakupionych dłużnych papierów wartościowych jako zabezpieczenia różnych zobowiązań

Zwiększenie płynności inwestycji poprzez możliwość odsprzedaży zakupionego dłużnego papieru wartościowego przed terminem jego wykupu


 

Dla kogo?

 

Transakcje dłużnymi papierami wartościowymi z PKO Bankiem Polskim można zawierać po uprzednim podpisaniu Umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym. Można to zrobić online, w serwisie iPKO dealer dostępnym poprzez iPKO i iPKO biznes, lub w dowolnym oddziale banku.

Najważniejsze informacje

Z czym trzeba się liczyć?

Informacja o rodzajach ryzyka

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja zawarcia jakichkolwiek  transakcji na instrumentach finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO Bank Polski dołożył  starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z transakcji Klient  powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, radcy prawnego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych nie jest zobowiązaniem, ani nie jest gwarantowane przez PKO Bank Polski. Niezależnie od informacji przekazanych przez PKO Bank Polski, przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Niniejsze transakcje mogą nie być odpowiednie dla wszystkich Klientów, przed zawarciem transakcji Klient powinien podjąć kroki w celu zapewnienia pełnego zrozumienia transakcji oraz dokonania niezależnej oceny właściwości transakcji w świetle jego własnych celów i uwarunkowań rynkowych, a w szczególności możliwego ryzyka i korzyści wynikających z jej zawarcia.

PKO Bank Polski oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Materiał może być wykorzystywany do opracowań własnych pod warunkiem powołania się na źródło.