5 listopada 2021 r. zmieni się Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim dla małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: Taryfa).

Główne zmiany w Taryfie:

  • Obniżamy opłatę za przelew zewnętrzny w iPKO oraz iPKO biznes z Konta Firmowego Premium dla organizacji non-profit z 2 zł na 1 zł.
  • Ujednolicamy opłatę za przelew MultiCash z 0 zł lub 1,50 zł lub 2 zł na 2,50 zł. Nowa stawka opłaty dotyczy również przelewów SEPA w trybie zwykłym oraz przelewów w EUR do krajów EOG w trybie zwykłym dokonywanych za pośrednictwem MultiCash.
  • W związku z udostępnieniem przez bank nowego produktu - kredytu w rachunku bieżącym ze zindywidualizowaną maksymalną wartością wskaźnika referencyjnego, w Taryfie wprowadzamy opłatę za ustalenie wskaźnika referencyjnego dla nowych i odnawianych kredytów w rachunku bieżącym (stawka ustalana indywidualnie).

W razie pytań, związanych ze zmianą Taryfy prosimy o kontakt z doradcą.

Jeśli klient nie zgadza się na zmiany w Taryfie, może wypowiedzieć umowę do 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

Drukuj