Informacja dla Klientów oddziału PKO BP w UK

Zapoznaj się z informacjami na temat świadczenia usług dla klientów wynikających z umów zawartych na terytorium Wielkiej Brytanii.

SUPERKONTO OSZCZĘDNE

Szanowni Państwo, w celu złożenia dyspozycji dotyczącej Państwa rachunku, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą instrukcją.

KREDYT HIPOTECZNY

Szanowni Państwo, w celu złożenia dyspozycji dotyczącej Państwa kredytu, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą instrukcją.

Słownik

Słownik pojęć pomoże w zrozumieniu pojęć z zakresu bankowości, jakie można spotkać na stronach internetowych Banku oraz w dokumentach formalnych w komunikacji z klientami PKO Banku Polskiego.