Sprawdzaj na bieżąco, ile masz do zrobienia transakcji w okresie rozliczeniowym karty:

 

 

Wystarczy wybrać Moje produkty/Karty zaznaczyć kartę wybrać Opłaty

 

 

 

Wystarczy wybrać Moje produkty/Karty zaznaczyć kartę wybrać szczegóły i zarządzanie kartą informacje o opłacie

 

 

Pamiętaj, że okres rozliczeniowy karty trwa miesiąc i zaczyna się od dnia, w którym karta była wydana.

 

 

 

 
Drukuj